IKSZ beszámoló közgyűlés 2017. május 17. - Jegyzőkönyv

- Közgyűlések - Közgyűlés 2017
Jegyzőkönyv - Közgyűlés 2017.05.17.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

az Informatikai és Könyvtári Szövetség

2017. május 17-én 10h 30-kor tartott közgyűléséről

Helye: Országos Széchényi Könyvtár

 

 

Levezető elnök:         Tőzsérné Géczi Andrea, az Informatikai és Könyvtári Szövetség                                    alelnöke

                     Tőzsérné Géczi Andrea köszöntötte a közgyűlésen megjelent dr. Sepseyné dr. Vígh Annamáriát, az EMMI főosztályvezetőjét és Barátné dr. Hajdu Ágnest, az MKE elnök asszonyát.

                     A megjelentek száma nem érte el az 50%+1 arányt, ezért az előadások elhangzása után sor kerül a Közgyűlés újra összehívására, amely így már határozatképessé válik az alapszabály szerint – jelentette be Tőzsérné Géczi Andrea, levezető elnök.

            A levezető elnök felkérte dr. Monok Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatóját, hogy tartsa meg előadását.

           

1.         „A közkönyvtárak és az EISZ” című előadásában dr. Monok István elmondta, hogy az EISZ – Elektronikus Információszolgáltatási Nemzeti Program – 2012-ben került az MTA-hoz.

            Feladata, stratégiája:

            - tudományos információszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban részt vevők számára;

            - valamint közművelődési feladatok ellátása: közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, határon túli közintézmények részére – egyelőre – térítésmentes előfizetés biztosítása.

            Az EISZ titkársága az MTA KIK egy önálló osztályaként működik. Fenntartói az NKFIH, MTA és az EMMI. Költségvetési forrásai pályázati támogatásból származnak, utófinanszírozással. 168 előfizetői intézmény használja az adatbázisokat, 266 ezer a felhasználók száma, akik egyetemi hallgatók, kutatók, előadók.

            Az előfizetett adatbázisok száma a 2012. évi 19-ről 2017-ben 41-re nőtt.

            Az EISZ jövőbeni célkitűzése a közkönyvtári feladatkör megerősítése. Új fejlesztés a Compass rendszere, amely a Magyarországon előfizetett külföldi adatbázisok nyilvántartása. Kutatói közösségek, könyvtárosok, fenntartó hatóságok számára ad tájékoztatást a tudományos adatbázisokról.

            Tőzsérné Géczi Andrea hozzászólásában elmondta, hogy az utóbbi két évben a közkönyvtárak 360 ezer használata 1 millió letöltést eredményezett a megyei könyvtárak körében, de egyre nő a városi és települési könyvtára száma is a használók között.

 

            Az előadás elhangzása után Tőzsérné Géczi Andrea ismételt összehívása után ismertette a napirendi pontokat:

 

               -Köszöntő – Dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, EMMI

                                   -Előadás - A közkönyvtárak és az EISZ. Helyzetkép és lehetőségek

Prof. Dr. Monok István, az MTA doktora, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója

-A 2016. évi közhasznúsági és pénzügyi beszámoló – Ramháb Mária, az IKSZ elnöke

-A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évről – Liebhauser János, az FB elnöke

-„A Könyvtárügyért” díj átadása – Dr. Voit Pál, a kuratórium elnöke

-Zárszó – Ramháb Mária elnök

            A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

      Ezután Tőzsérné Géczi Andrea a jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítésére tett javaslatot: a jegyzőkönyv vezetőjének Csulákné Angyal Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Lükőné Őrsi Gabriellát és Fülöp Ágnest javasolta.

 

      A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot: a jegyzőkönyv vezetőjének Csulákné Angyal Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Lükőné Őrsi Gabriellát és Fülöp Ágnest szavazta meg.

 

2.   Következő napirendi pontként dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az EMMI főosztályvezetője köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, aki megköszönte dr. Monok István előadását az EISZ jövőbeni fejlesztéséről, amelyet Vígh Annamária stratégiai területként említett.

      Másik fontos területnek a közgyűjtemények digitalizálási stratégiáját nevezte meg, amelynek mérföldköve lesz a Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégium létrehozása 2017 őszén.

      A jogszabályváltozásokról Vígh Annamária elmondta, hogy az 1997. évi CXL. törvény módosítása – amelyet nemsokára elfogadnak – a megyei könyvtárak esetében tulajdonképpen csak névváltozást jelent, a megyei hatókörű városi könyvtár elnevezés a feladatrendszert nem érinti. A kötelespéldány-rendelet változásai az EU-s joghoz való igazítás és az elektronikus formában megjelenő kiadványok kötelespéldány-szolgáltatásának rendezése céljából szükségesek. A 150/1992-es, a közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendelettel kapcsolatos előterjesztést 2017 első félévének végére kell előkészíteni.

      Ami a 2018-s költségvetés tervezetét illeti, Vígh Annamária kiemelte, hogy a könyvtári területen belül emelkedik a megyei könyvtárak finanszírozása, nő a normatíva. A KSZR változatlan összeggel szerepel a jövő évi költségvetésben, és alapellátásként működik.

      A Könyvtári Intézetről szólva Vígh Annamária az együttműködés erősödésére számít a jövőben, a KI újra módszertani műhellyé válhat Fehér Miklós vezetésével. Az EU-s forrásokról elmondta, hogy nem várható újabb kiírás könyvtári területen, elbírási szakaszban vannak a könyvtárakat érintő pályázatok. Az OSZK a megújulás kezdetén van, melynek fontos tényezője az Országos Könyvtári Rendszer projekt, a dokumentáció készül, a kormány számára pedig jelentést kell benyújtani a jövőben.

      Elindult az Arany János-év programsorozata, mely 2018 júniusáig tart, 4 milliárd forint állami keret áll rendelkezésre. Fontos szerep jut az emlékévben a könyvtári hálózat adta lehetőségeknek, a megyei könyvtáraknak és a közművelődési hálózatnak.

      Vígh Annamária szólt még a Modern Városok programról, melynek fontos része a tatabányai könyvtár megújulása, zöld könyvtárrá válása, valamint a szekszárdi könyvtár meg- és felújítása.

      Hozzászólások következtek:

- Fülöp Ágnes a kulturális illetménypótlék 2018-as megmaradásáról kérdezett – Vígh Annamária válasza: az illetménypótlék marad.

- Ramháb Mária: az 1997. évi CXL. törvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség sok mindenben nem ért egyet a tervezetben foglaltakkal. 2013-ban a megyei könyvtárak működésében olyan változások következtek be, amelyek európai szintűvé emelték a könyvtári rendszert. Erről egységes szakmai állásfoglalás is született. Fontos szempont az intézményekben a költségvetési működés megtartása.

 

            Tőzsérné Géczi Andrea megköszönte a hozzászólásokat, és áttért a következő napirendi pontra, amelynek előterjesztésére felkérte Ramháb Máriát, az IKSZ elnökét.

3.         Ramháb Mária elmondta, hogy az IKSZ honlapján (iksz.org.hu) olvasható volt a 2016. évről szóló pénzügyi beszámoló, ezért a 2016-ban végzett munkáról számol be.

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő közhasznú szervezet. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016-ban is a szakmai érdekvédelmi tevékenységre helyezte a hangsúlyt, hiszen a könyvtári szakmában jelentős változások zajlottak és zajlanak napjainkban is. 2016-ban az IKSZ aktívan közreműködött a jogalkotás munkájában, a társadalmi egyeztetésre bocsátott EU-s pályázatok véleményezésében. Szakmai érdekvédelmi tevékenységünk során az országos ügyek mellett a lakosság minden csoportját és minden korosztályt megszólító rendezvényeinken képviseljük az esélyegyenlőséget, hiszen programjaink a legkisebb települések lakossága és a hátrányos helyzetűek számára is elérhetőek.

            Szervezeti élet

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek 162 tagja van: 18 megyei könyvtár, városi és települési könyvtárak, egyetemi, főiskolai, tudományos és szakkönyvtárak és munkahelyi könyvtárak (volt szakszervezeti, alapítványi könyvtárak, valamint a TEMI könyvtárak helyett működő intézmények).

            2016. június 13-án a Dr. Kovács Pál Megyei és Városi Könyvtár (Győr) valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) megszüntette tagságát az IKSZ Megyei Tagozatában.

            Közgyűléseinket 2016-ban is május és december hónapban tartottuk.

a) Május 18-án tartottuk beszámoló közgyűlésünket, amelyen dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója „Könyvtárosképzés a modern könyvtárügy szolgálatában” címmel tartott előadást, majd Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke adott elő „Könyvtáros életpálya modell szakmai alapokon”.

            A Közgyűlés elfogadta a közhasznúsági és pénzügyi beszámolót a 2015. évről, majd „A Könyvtárügyért”- díj átadására került sor. A kitüntetettek: dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának nyugalmazott vezetője és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója lettek.

b) Év végi közgyűlésünket december 13-én tartottuk, ahol Krucsainé Herter Anikó, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága kulturális kapcsolatokért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára számolt be az újonnan alakult szervezet munkájáról, majd Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ igazgatója tartott előadást a 2016. szeptember 18-án tartott városi könyvtári szakmai napról. A sikeresen lezajlott tanácskozáson 98 városi könyvtári kolléga vett részt.

            Az Országos Könyvtári Napok őszi programsorozatáról tartott beszámolót Ramháb Mária, az IKSZ elnöke, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója, aki visszatekintett az őszi programok egy évtizedes történetére, és kiderült, hogy 10 év alatt mintegy 2 millió érdeklődő látogatta az őszi könyvtári napok programjait.

            Ezen a közgyűlésen fogadta el a tagság a 2017-ben érvényes tagdíjakat.

A közgyűlések között rendszeres elnökségi üléseken születtek meg azok a javaslatok, határozatok, amelyek segítették az IKSZ működését.

            Együttműködés

Részt vettünk:

  • 2016. márciusban a kulturális szféra könyvtári kérdéseiről tartott kerekasztal megbeszélésen vettünk részt, melyet a könyvtáros szakmai szervezetek: az MKE, az IKSZ, az EKK, az MTA, az OGYK, az OSZK és a FSZEK szerveztek.
  • Megyei és városi önkormányzatok igazgatói pályázatának bíráló bizottságába delegáltunk tagot (pl. Kiskunfélegyháza)

IKSZ-MKE

- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által adományozott „Az Év Fiatal Könyvtárosa” díj finanszírozását minden évben támogatjuk.

- 2016-ban az MKE-vel közösen terjesztettük fel Szinnyei József-díjra Bánkeszi Katalint, az OSZK Könyvtári Intézetének igazgatóját, aki az év kitüntetettjei között részesülhetett a díjban.

IKSZ-OGYK

- Az Országgyűlés Hivatala „A Könyvtár, ami összeköt” c. programja keretében részt vettünk a Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok számára kiírt ösztöndíj kuratóriumában és a program megvalósításában.

IKSZ-NKA

- Sikeresen pályáztunk az NKA-nál központi rendezvényeink támogatására (Internet Fiesta, Kárpát-medencei könyvtárak és könyvtárosok konferenciája Csongrád, Országos Könyvtári Napok, KSZR Műhelynapok, KönyvtárMozi), valamint szintén az NKA-tól – EMMI keretből – támogatást kaptunk működési költségeinkhez.

- 2016 januárjában lebonyolítottuk az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma tisztújítását.

2016-ban is sikerrel pályáztunk a NEA – működési támogatására.

            Egyéb tevékenység

- Tagja vagyunk az IFLA-nak és az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának.

- 2016. december 31-ével megszüntettük a Könyvtári Levelező/lap megjelentetését.

- Az IKSZ titkársága a Budai Várban, az OSZK épületében jó körülmények között végzi munkáját.

            Rendezvényeink

- 2016. március 17-24. között rendeztük meg az Internet Fiesta programjait. A lezajlott programok sokkal többet szerepeltek a sajtóhírekben, mint a korábbi években. A promóciós anyagokat időben expediáltuk. A www.fiesta.kjmk.hu  honlapon folyamatos volt a rendezvények regisztrálása. Az összesített adatok szerint 497 település 593 intézménye összesen 1990 programot szervezett a rendezvénysorozat hetében. A résztvevők között voltak felsőoktatási- és szakkönyvtárak valamint iskolai könyvtárak is. A program látogatóinak száma több mint 42 ezer volt. Megoszlásuk korosztály szerint: kölyök – 41 %, felnőtt – 30 %, nagyik – 16 % és a tinik -  13 %. Néhány kiemelt program: ekönyvek (FSZEK), hungaricana, középkori kodexek (ELTE Egyetemi Könyvtár), detektívek (KJMK), régi Félegyháza (Petőfi Sándor Könyvtár), helytörténet (Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely).

            A Záró konferencia előtti sajtótájékoztatón az NKA részéről Krucsainé Herter Anikó, a Médiaworkstől Maros László, valamint dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója tartott beszámolót az Internet Fiesta rendezvényeinek jelentőségéről.

            Ezután a Záró konferencián Ramháb Mária beszélt a 2000 óta megtartott rendezvénysorozat eredményeiről. Majd Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos tartott előadást, valamint a digitális jelenről hangzottak el előadások, elsősorban a könyvtárakra, a múzeumi gyűjteményekre és a levéltárakra helyezve a hangsúlyt.

- 2016. május 29-30. között rendeztük meg a Kárpát-medencei könyvtárak és könyvtárosok konferenciáját Csongrádon. Május 30-án a város Dísztermében tartottuk a szakmai konferenciát 93 fő részvételével. Elhangzott előadás: a magyar kultúra szerepéről a Kárpát-medencében címmel (dr. Nagy  Mihály, az EMMI főosztályvezető); az NKA intézményének és tevékenységének bemutatásáról, az on-line pályázás lehetőségeiről (Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatóság főigazgatója); dr. Redl Károly beszámolt a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program 2016. évi eredményeiről; Káldos János, az OSZK általános főigazgató-helyettese „A nemzeti könyvtár szerepe a Kárpát-medencében”címmel tartott előadást többek között a Kárpát-medence kulturális örökségének átköltöztetése lehetőségeiről a digitális térbe.

 - 2016. szeptember 28-án szakmai napot tartott az IKSZ a városi tagozat könyvtárainak „Útban a Minősített Könyvtár cím felé” címmel. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban tartott találkozón 98 városi könyvtári képviselő vett részt és a könyvtárosok nagy érdeklődése kísérte. A találkozót köszöntötte dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere. A résztvevők előadásokat hallhattak a Minősített Könyvtár címet már elnyert – Fülöp Attiláné (Gödöllő), Albertus László (Mezőkovácsháza) városi könyvtári igazgatók – és a címre törekvő – Bajnok Tamara (Százhalombatta), Tompáné Mészáros Hedvig (Tiszaújváros) – városi könyvtárak igazgatóitól. Az általános vélemény a következő volt: a címet meg is kell tartani, ami további erőfeszítésekkel teli munkát követel meg a könyvtárak részéről.

- 2016. október 3-9. között rendeztük meg az Országos Könyvtári Napokat „Nagy Könyvtári Beavatás” címmel.  A lakossági programokat a Könyves Vasárnap zárta.

A rendezvénysorozat keretében 96, 3-5 fős csapat vett részt a Nagy Könyves Beavatás c. olvasást népszerűsítő játékban (melynek ünnepélyes eredményhirdetése 2017. március 25-én volt az Országos Szécsényi Könyvtárban). 2016-ban 1793 településen 7058 programon 2067 intézményben vehettek részt az érdeklődők. A résztvevők száma megközelítette a 280 ezret.

- KSZR Műhelynapok címmel 2016-ban folytattuk konferenciasorozatunkat – májusban Kecskeméten, szeptemberben Szekszárdon és novemberben Miskolcon – a könyvtárellátási szolgáltatás meghonosításával, a kistelepülési könyvtárak közösségi térként működésével kapcsolatban.

- Folytatódott KönyvtárMozi programunk, amely a kistelepüléseken élőket célozza meg. Az egyre népszerűbb rendezvényeken mintegy 30000 vettek részt, és a vetítések száma meghaladta a kétezret. Több alkalommal szerveztünk szakmai napot, például Kecskeméten 2016. december 12-én, ahol előadás hangzott el a KönyvtárMozi program fejlődéséről, megyei és kistelepülési könyvtárak számoltak be élményeikről, és bemutatták a KönyvtárMozihoz készült foglalkoztató füzetet. A KönyvtárMozi olyan szolgáltatássá vált napjainkra, amely a kistelepülések lakosainak nagyon jó szinten nyújt lehetőséget.

            Ramháb Mária megköszönte a 2016-ban végzett munkát, és emlékeztetett arra, hogy néhány területen új helyzetben kell majd dolgozni.

           

            A beszámolóhoz nem volt hozzászólás, ezért Tőzsérné Géczi Andrea szavazásra kérte a közgyűlés résztvevőit.

 

1/2017. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. évről szóló közhasznúsági és pénzügyi beszámolóját.

 

4. A következő napirendre áttérve Tőzsérné Géczi Andrea felkérte Liebhauser Jánost, az IKSZ Felügyelő Bizottságának elnökét, tartsa meg beszámolóját.

            Liebhauser János a 2016. évi pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzéséről elmondta, hogy az IKSZ az elmúlt évhez képest mintegy 2 M Ft-tal kevesebb bevétellel gazdálkodott, amely két szervezet – NKA, NEA – támogatásából, valamint az MMA és  a NMHH pályázatából ered. Az NKA támogatása kevesebb volt, mint az előző évben. Az összes bevétel 44.837 M Ft volt. A tagdíjakból beérkezett bevétel 3.353 ezer Ft, amely 139 ezer Ft-tal volt magasabb az elmúlt évinél. A Könyvtári Levelező/lap bevétele 1.349 ezer forinttal kevesebb és kiadási oldala 2.857 ezer forinttal kevesebb a múlt évinél. Ugyanakkor a kiadások 3.515 ezer Ft-tal haladják meg a bevételt. A 2015. évi 37 304 ezer Ft-ról 35 300 ezer Ft-ra csökkent.

            AZ IKSZ 2016. évi maradványa 28 574 ezer Ft, amely emelkedett az elmúlt évi 20 196 ezer Ft-hoz képest. Gazdálkodása stabil.

            A pénzügyi munkafolyamatok végzése számítógépes könyveléssel történik, a könyvelést továbbra is a WIPP Kft végzi, a jogszabályban megkövetelt kettős könyvvitellel. Az adatok megőrzése érdekében az év végén kinyomtatásra kerültek az éves számlaforgalmi adatok, így az ellenőrzés komplex módon mind a számítógépes adatbázisban, mind a nyomtatott könyvelési tételekben megtörtént.

            Az FB megállapította, hogy a könyvelés és a pályázatok esetében az analitikus könyvelés, a vizsgált évre vonatkozóan a banki bizonylatok alapján rendben megtörtént. Részletesebb tartalmi és számszaki ellenőrzést végzett az FB a 2016. március és október hónap kiadási-bevételi pénzmozgásával kapcsolatosan, ugyanis az Internet Fiesta és a könyvtári hét kiadásai nagyrészt ekkor realizálódtak. Ugyancsak részletesen ellenőriztük a web fejlesztési és nyomdaköltségeket, szállás költséget, kiadvány díjak elszámolását. A reklám anyagokat a Titkárságon az ellenőrzés során megtekintettük.

            Az éves költségvetés bevételi-kiadási oldalának részletes egyeztetése után szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák is ellenőrzésre kerültek.

            Ellenőriztük a tagdíj befizetéseket is, amelyeknek a könyvelése rendben volt. Tagjaink jórészt befizetik a tagdíjakat, ugyanakkor 2 a tagdíjat nem fizetők száma. Ez a tagdíj bevételben 43 ezer Ft kiesést jelentett. Az Alapszabály értelmében csak az tekinthető tagnak, aki a megállapított tagdíj befizetését vállalja és be is fizeti. Ellenkező esetben a tagság megszűnik. Ezért kéri az elnökséget az FB, hogy a hátralékos 2 könyvtárral vegye fel a kapcsolatot.

            Az FB arra kéri az elnökséget, hogy az évek alatt felhalmozódott tagdíj illetve a KLL-előfizetési díj elmaradások kérdését vegye napirendre.

            A házipénztár éves bevételi és kiadási bizonylatainak egyeztetése is megtörtént. Az ellenőrzött tételeknél a FB szabályszerűnek, rendezettnek találta a könyvelést és a pénzkezelést. A megrendelések aláírása, a teljesítés igazolása és a kifizetés engedélyezése egységes formában történik.

            2016-ben sem volt elhasználódott eszköz selejtezés.

            A közhasznúsági jelentés alapját képező éves, a könyvelő által készített egyszerűsített beszámolót a FB végleges formában jóváhagyta.

           

            Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata során az FB megállapította, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek időben elkészültek, tudósítás formájában közzétételre kerültek a Könyvtári Levelező/Lapban. A FB javasolja, hogy a lap on-line megszűntével az IKSZ a honlapján tegye közzé a közgyűlési jegyzőkönyveket. 

            A 2016-ban megtartott két közgyűlésen 4, a hat megtartott elnökségi és tagozatvezetői ülésen mindösszesen 18 db határozat született, amelyek bevezetésre kerültek a gyűjtőmappába.

            A közhasznúsági jelentéshez 4 db tagozati beszámoló érkezett. Stabilizálódni látszik a működő tagozatok száma. Az FB a beszámolók beérkezésének alapján javasolja, hogy a városi tagozat működésének megújítására továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

            A FB korábban javasolta, hogy az elnökség vizsgálja felül a honlap tartalmát és formáját. Az új honlap kialakítása folyamatosan készül, új logóval és folyamatosan bővülő tartalommal.

 

            Közhasznú tevékenység vizsgálatának megállapításai:

A hagyományos rendezvények, mint az Internet Fiesta, az Összefogás, valamint a szakmai napok és a KönyvtárMozi is sikeresen működnek.  

 

            A közhasznúsági jelentés a FB észrevételeinek figyelembe vételével készült. A pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a FB elfogadta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

 

            Hozzászólás nem lévén Tőzsérné Géczi Andrea szavazásra tette fel a Felügyelő Bizottság jelentését.

 

2/2017. A közgyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016. évről szóló Felügyelő Bizottsági beszámolóját.

           

A Közgyűlés ünnepélyes pillanata következett: Tőzsérné Géczi Andrea felkérte dr. Voit Pált, „A Könyvtárügyért”-díj kuratóriumának elnökét, ismertesse döntésüket.

 

            Dr. Voit Pál ismertette „A Könyvtárügyért”-díj kuratóriumának döntését: 2017-ben 1 személy és 1 intézmény részesül az Informatikai és Könyvtári Szövetség szakmai díjában. Ők a következők:

 

Burmeister Erzsébet, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum tájékoztató könyvtárosa

  •  

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ kollektívája.

           

Dr. Voit Pál és az elnökség nevében Ramháb Mária, az IKSZ elnöke gratulált a díjazott kollégáknak.

 

Ramháb Mária bezárta a Közgyűlést.

 

 

  1.  

 

Csulákné Angyal Katalin

  •  

 

 

 

 

Lükőné Őrsi GabriellaFülöp Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítőjegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Burmeister Erzsébet Miskolcon született. Érettségi után Debrecenben folytatta tanulmányait, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett matematikus diplomát.

Az 1980-as években tájékoztató könyvtárosként kezdett el dolgozni az Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárában, az akkor még gyerekcipőben járó számítógépes irodalomkutatás volt az első feladata.

Később a könyvtári integrált rendszer helyi bevezetése, az ehhez kapcsolódó rendszergazdai feladatok fűződtek a nevéhez. Munka mellett könyvtárszakmai területen is tovább képezte magát, informatikus könyvtáros oklevelét 1996-ban, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte meg.

1998 és 2005 között informatikai osztályvezetőként, utána tíz éven keresztül a könyvtár főigazgatójaként vett részt a Miskolci Egyetem könyvtárának irányításában. Vezetése alatt kialakult egy hat egységet (könyvtár, levéltár, múzeum, kiadó, sokszorosító, e-Learning központ) magába foglaló komplex szervezet, elindult az intézményi repozitórium.

A helyi fejlesztések mellett az országos kezdeményezéseket is aktívan támogatta, ennek köszönhető, hogy a Miskolci Egyetem — Könyvtár, Levéltár, Múzeum a MOKKA, MATARKA és HIJNOR konzorciumoknak alapító tagja.

Burmeister Erzsébet számára a széleskörű szakmai elismertséget a MATARKA hozta meg, amelyet gyakran emleget ötödik gyerekeként.

A MATARKA menedzselése során több mint 40 könyvtárral, 30 folyóiratszerkesztőséggel áll kapcsolatban, vezeti a MATARKA egyesületet, szakmai napokat szervez, de emellett az adatbázishoz kapcsolódó minden munkafolyamatban részt vesz: javítja a metaadatokat, bekapcsolódik az adatbevitelbe is.

Burmeister Erzsébetet, a MATARKA megálmodóját és működtetőjét, a magyar könyvtárügyben nyújtott több évtizedes kiemelkedő teljesítményéért most A Könyvtárügyért elnevezésű kitüntetést kapja.

 

 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2003-ban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját immáron egy teljesen új épületben, amelyet 2002-ben adtak át.

Gödöllő értelmiségi város. Magyarországon a kis- és középvárosok kategóriáját figyelembe véve itt él a legnagyobb százalékban a diplomás népesség. A várost pezsgő kulturális és művészeti élet jellemzi, országos rendezvényeket kezdeményez, másoknak helyet ad.

A város identitásához méltó módon, hosszú évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt a Könyvtár innovatív szakmai kezdeményezéseivel, s követendő példaként szolgál Magyarország városi könyvtárai számára.

Az intézmény munkáját a használóközpontú, minőségi elvekre építő szemlélet, a rendszerszerű gondolkodás, a folyamatos építkezés, a stratégiai célkitűzések maximális megvalósításának igénye jellemzi. A munkatársak innovatív és kreatív szakmai ötletei országszerte ismertek, s példamutatóak az olvasásnépszerűsítő könyvtári programok megvalósításában.  

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ aktív részvétele és kezdeményező szerepe nélkülözhetetlen az Informatikai és Könyvtári Szövetség éves országos akcióiban, konferenciáinak szervezésében.

A 2014-ben elnyert Minősített Könyvtár cím inspirálta a könyvtár munkatársait, hogy eredményeiket, „jó gyakorlatukat” s a legnépszerűbb projekteket módszertani kiadványban elektronikus könyvként is megjelentessék – segítve a felkészülésben és a szakmai előrelépésben más könyvtárak munkatársait is. 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ szakmai munkája példaértékű, önkéntesen vállalt pluszfeladatai mintaszerűen segítik az országos stratégiai célok megvalósítását.

Ennek a kimagasló munkának az elismerésére, most ’A Könyvtárügyért’ díjban részesül.

Az intézmény nevében Fülöp Attiláné igazgató asszony veszi át a kitüntetést.