IKSZ Közgyűlés 2015. május 13

- Közgyűlések - Közgyűlés 2015
IKSZ tisztújító közgyűlés 2015. május 13. 10h30 OSZK Díszterem

Kedves Kollégák!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
2015. május 13-án (szerdán) 10.30 órai kezdettel rendezi meg
 t i s z t ú j í t ó    k ö z g y ű l é s é t,
melyre tisztelettel meghívjuk!

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár VI. emelet - Tanácsterem
(Budapest, Budavári Palota F épület)

Program:

1. A 2014. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló az eltelt ciklus munkájáról 
        Előadó: dr. Fodor Péter elnök

2. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. évről és az eltelt ciklus munkájáról
     Előadó: Knorrné Csányi Zsuzsanna a Felügyelő Bizottság  elnöke

3. „A Könyvtárügyért” kitüntetés átadása
    Előadó: Fonyó Istvánné a Kuratórium Elnöke

4. Tisztújítás
     Előadó: Fülöp Ágnes a Jelölő Bizottság elnöke


 Regisztráció: 9.30 órától.

 Közhasznúsági és pénzügyi beszámolónk megtekinthető az Informatikai és Könyvtári Szövetség honlapján: www.iksz.shp.hu
Megjelenésére feltétlen számítunk. Távolmaradását, kérjük, jelezze az IKSZ titkárságán (iksz@oszk.hu, tel.: 331 1398), és egyben szíveskedjék gondoskodni szavazásra jogosult képviselőről. Az erre vonatkozó meghatalmazást írásban kérjük leadni a regisztráción.
A közgyűlésen szavazati joggal csak azok vehetnek részt, akik a 2015. évi tagdíjat befizették.
Amennyiben a 10.30 órakor kezdődő ülés nem lenne határozatképes, úgy a közgyűlést ugyanezzel a napirenddel ismét összehívjuk 10.45 órára, amely ezután a megjelentek számától függetlenül már határozatképes.
       

                                                                                                             Tisztelettel:

Budapest, 2015. április 13.
                                                                                                            Dr. Fodor Péter
                                                                                                                  elnök