IKSZ Közgyűlés 2018. 05. 15. FB-beszámoló

- Közgyűlések - Közgyűlések 2018
A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évről

Jegyzőkönyv

Készült 2018. május 3-án az Informatikai és Könyvtári Szövetség /továbbiakban IKSZ/ irodájában: 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület 440. sz. szoba, a 10.30 órára összehívott Felügyelő Bizottsági /továbbiakban FB/ ellenőrzés alkalmából.

Jelen vannak Az IKSZ FB tagjai:

  • Liebhauser János elnök
  • Fejes Csilla
  • Karácsony Gyöngyi
  • Palotai Mária

 

IKSZ munkatársa:

  • Csulákné Angyal Katalin

WIPP Kft munkatársa:

  • Pelyhéné Vígh Edit

Az FB ülés tárgya:

1. A 2017. évi pénzügyi-gazdasági tevékenység ellenőrzése:

Az IKSZ az elmúlt évihez képest (44 837 ezer Ft) 65 129 ezer Forinttal gazdálkodhatott,  amely két szervezet – NKA, NEA, EMMI – támogatásából adódott. Az NKA támogatása – a KönyvtárMozi pályázat miatt – 61 171 ezer Forint volt 2017-ben az előző évi 35 300 ezerrel szemben. A tagdíjakból beérkezett bevétel 3 109 ezer Ft volt, amely a tavalyi összegnél 244 ezer Ft-tal volt kevesebb. A Könyvtári Levelező/Lap – 2016. december végi megszűnése ellenére – még jelentett 406 ezer Forintnyi bevételt. Ugyanakkor a kiadások 4 376 ezer Ft-tal haladták meg a bevételt. A végösszeg a 2016. évi 44 214 ezer Ft-ról 69 505 ezer Ft-ra nőtt.

AZ IKSZ 2017. évi maradványa 26 266 ezer Ft, amely csökkent az elmúlt évi 28 547 ezer Ft-hoz képest. Gazdálkodása stabil.

A pénzügyi munkafolyamatok végzése számítógépes könyveléssel történik, a könyvelést továbbra is a WIPP Kft végzi, a jogszabályban megkövetelt kettős könyvvitellel. Az adatok megőrzése érdekében az év végén kinyomtatásra kerültek az éves számlaforgalmi adatok, így az ellenőrzés komplex módon mind a számítógépes adatbázisban, mind a nyomtatott könyvelési tételekben megtörtént.

Az FB megállapította, hogy a könyvelés és a pályázatok esetében az analitikus könyvelés, a vizsgált évre vonatkozóan a banki bizonylatok alapján rendben megtörtént. Részletesebb tartalmi és számszaki ellenőrzést végzett az FB a 2017. március és október hónap kiadási-bevételi pénzmozgásával kapcsolatosan, ugyanis az Internet Fiesta és a könyvtári hét kiadásai nagyrészt ekkor realizálódtak. Ugyancsak részletesen ellenőriztük a web fejlesztési és nyomdaköltségeket, szállás költséget, az oktatási díjak (előadói tiszteletdíjak) elszámolását. A reklám anyagokat a Titkárságon az ellenőrzés során megtekintettük.

Az éves költségvetés bevételi-kiadási oldalának részletes egyeztetése után szúrópróbaszerűen kiválasztott számlák is ellenőrzésre kerültek.

Ellenőriztük a tagdíj befizetéseket is, amelyeknek a könyvelése rendben volt. Tagjaink jórészt befizetik a tagdíjakat, ugyanakkor 7 a tagdíjat nem fizetők száma. Ez a tagdíj bevételben 131.500,- Ft kiesést jelentett. Az Alapszabály értelmében csak az tekinthető tagnak, aki a megállapított tagdíj befizetését vállalja és be is fizeti. Ellenkező esetben a tagság megszűnik. Ezért kéri az elnökséget az FB, hogy a hátralékos 7 könyvtárral vegye fel a kapcsolatot.

Az FB arra kérte az elnökséget, hogy az évek alatt felhalmozódott tagdíj illetve a KLL-előfizetési díj elmaradások kérdését vegye napirendre. Az elnökség döntése alapján az FB úgy határozott, hogy a tartozásokat nem lehet tovább vinni. A 2013 előtti tartozásokra 2018. június 30-ig ki kell küldeni a fizetési felszólításokat. Az elmaradt tagdíjbefizetések leírása várhatóan 634 ezer Ft lesz.

A házipénztár éves bevételi és kiadási bizonylatainak egyeztetése is megtörtént. Az ellenőrzött tételeknél a FB szabályszerűnek, rendezettnek találta a könyvelést és a pénzkezelést. A megrendelések aláírása, a teljesítés igazolása és a kifizetés engedélyezése egységes formában történik.

2017. februárban leselejteztük a régi nyomtatót, selejtezési jegyzőkönyv készült.

A közhasznúsági jelentés alapját képező éves, a könyvelő által készített egyszerűsített beszámolót a FB végleges formában jóváhagyta. 

2. Az Alapszabály szerinti működés vizsgálata:

A FB megállapította, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek időben elkészültek. A FB javasolja, hogy a lap on-line megszűntével az IKSZ a honlapján tegye közzé a közgyűlési jegyzőkönyveket.  

A 2017-ban megtartott két közgyűlésen 5, az öt megtartott elnökségi és tagozatvezetői ülésen mindösszesen 14 db határozat született, amelyek bevezetésre kerültek a gyűjtőmappába.

A közhasznúsági jelentéshez 4 db tagozati beszámoló érkezett. Stabilizálódni látszik a működő tagozatok száma. Az FB a beszámolók beérkezésének alapján javasolja, hogy a városi tagozat működésének megújítására továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A FB korábban javasolta, hogy az elnökség vizsgálja felül a honlap tartalmát és formáját. Az új honlap kialakítása folyamatosan készül.

3. Közhasznú tevékenység vizsgálata:

A hagyományos rendezvények, mint az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári Napok, valamint a szakmai napok és a KönyvtárMozi is sikeresen működnek.  

A közhasznúsági jelentés a FB észrevételeinek figyelembe vételével készült. A pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést a FB elfogadta és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

 

Kmf.

 

Az FB tagjai:

 

Liebhauser János                                          

FB elnök

 

Fejes Csilla                                                    Karácsony Gyöngyi

FB- tag                                                           FB-tag

 

Palotai Mária

FB-tag

 

Pelyhéné Vígh Edit                                       Csulákné Angyal Katalin

könyvelő                                                                    titkárság