IKSZ Közgyűlés 2018. 05. 15.: Közhasznúsági beszámoló a 2017. évről - előzetes

- Közgyűlések - Közgyűlések 2018
Az 2018. 05. 15-iki beszámoló közgyűlés "Közhasznúsági beszámoló a 2017. évről" napirendjéhez készült előzetes

Informatikai és Könyvtári Szövetség

Közhasznúsági beszámoló a

2017-es évről

 

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség közhasznú szervezetként szakmai érdekképviseleti, érdekegyeztető szervezet, képviseli a könyvtárügyet minden országos, regionális és egyéb szakmai fórumon.

          Részt vesz a tagintézményeit is érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményezi ilyen döntések meghozatalát. Szakmai állásfoglalásokat tesz közzé a könyvtárügyet érintő kérdésekben. Részt vesz a könyvtárak szakmapolitikai és cselekvési programjának kidolgozásában, a könyvtári stratégia kidolgozásában.

          Az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek 2017-ben 160 intézmény volt a tagja: megyei, városi és települési könyvtárak, felsőoktatási könyvtárak, tudományos- és szakkönyvtárak valamint ún. munkahelyi könyvtárak (volt szakszervezeti, alapítványi és TEMI könyvtárak).

 

Jogszabálytervezetek véleményezése

          2017-ben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról a kormány számára márciusban készült előterjesztést véleményeztük a társ szakmai szervezetekkel közösen.

          Véleményeztük a jelenleg hatályos, a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmi megújítására májusban készült előterjesztést.

 

Szervezeti élet

          Évente két közgyűlést tartunk, és a májusi közgyűlésen kerül sor a Könyvtárügyért díj átadására. 2017-ben Burmeister Erzsébet, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum tájékoztató könyvtárosa és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ kollektívája részesült a kitüntetésben.

          Decemberi közgyűlésünkön elfogadtuk az IKSZ Alapszabályának módosítását és a 2018. évi tagdíjak mértékét.

          2017. január 1-jével megszüntettük a Könyvtári Levelező/Lap megjelentetését.

 

Rendezvényeink:

          Az IKSZ elsősorban tagintézményei, de az érdekkörébe tartozó területen bárki számára elérhető közhasznú szolgáltatásokat biztosít.

                            2017. március 22- 29. Internet Fiesta

          A rendezvénysorozatot ”Utazás-Könyvtár-Internet” címmel rendeztük meg. Ez évben 581 település 665 intézménye 2151 programmal csatlakozott, a résztvevők száma meghaladta az 58 ezret.

          Március 29-én került sor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a záró konferenciára. Dr. Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója, a programbizottság elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az Internet Fiesta a könyvtárakban gazdag közösségi programmá vált az évek során. Az előadások a következők voltak: dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója „Új trendek a turisztikai szektorban”; Kepes András író, egyetemi tanár „Okos telefon, buta kultúra?”; Szemerey Samu, a Lechner Tudásközpont vezető szakértője „Katedrális, könyv, felhő”, valamint dr. Ruttkay Zsófia, a MOME Kreatív Technológiai Labor vezetője „A szövegen túl – olvasás okos telefonnal” címmel tartottak előadást.

    

          2017. május 28-29. immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját Csongrádon, a Csemegi Károly Könyvtár társrendezésében. A résztvevők száma 109 volt, ebből 55 határon túli kolléga.

    

          2017. október 2-8. között rendeztük meg a megújult Országos Könyvtári Napokat „Csak tiszta forrásból” címmel. A rendezvénysorozat az egész országra kiterjed, a kistelepülésektől a szakkönyvtárakig vonzza az érdeklődőket. 7249 programot regisztrált a 2235 résztvevő intézmény. A programokon résztvevők száma közel 252 ezer volt. Az egyhetes programsorozat napi tematikája a következő volt országszerte:

                   1. nap   helyi és országos sajtótájékoztatók

             2. nap   információforrások, tudásforrások

             3. nap   a boldogság forrása

             4. nap   a víz az élet forrása

             5. nap   népi hagyományok – múltunk forrásai

             6. nap   a természet forrásai – mozdulj ki

             7. nap   Könyves vasárnap – játékforrások

 

          2017-ben konferenciasorozatot szerveztünk a városi könyvtárak, valamint a tudományos- és szakkönyvtárak részére. Az áprilisi (2-2 napos) és az októberi (1-1 napos) konzultációkon a két könyvtártípus perspektíváiról hangzottak el érdekes előadások. (Ld. a tagozati beszámolókban)

         

          2017-ben is folytattuk a kistelepüléseken indított a KönyvtárMozi programot, amely célja, hogy könyvtári szolgáltatás részeként az ott élők számára is elérhetővé váljanak a magyar filmkultúra értékei. Országszerte közel 500 település könyvtárában 4114 vetítést tartottunk már az 2015. október 5-én indult programsorozat keretében több mint 60 ezer néző részvételével. Szakmai napokon és továbbképzéseken ismertettük meg a lehetőséget a lakossággal.

          *******

          Tagja vagyunk az EOQ-nak, és a könyvtárosok nemzetközi szervezetének, az IFLA-nak.

 

**********************

Tagozati beszámolók

Megyei Könyvtárak tagozata – Tagozatvezető dr. Prokai Margit

          Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári Tagozata 2017-ben két alkalommal szervezett tagozati ülést, amelyek Komárom-Esztergom megyében és Heves megyében (Tatabányán és Demjénben) kerültek megvalósításra.

          Az év elején, áthúzódó feladatként sikerült véglegesíteni azt a 2016-ban elindított táblázatot, amelyet a tagozat tagjai együtt, közösen készítettek, néhány késlekedő tag miatt azonban a véglegesítésre csak 2017 márciusában került sor. Ez a táblázat azokat a teljesítménymutatókat tartalmazza, amelyekben korábban a tagozat tagjai megállapodtak.

          Az év folyamán egy igazgatótársunk búcsúztatására került sor a demjéni tagozati ülés keretében dr. Voit Pál nyugdíjba vonulása miatt, akinek utóda Mikolasek Zsófia lett. Ezzel egyidejűleg az igazgatói elérhetőségek táblája is módosításra került.

          Az első, tavaszi tagozati ülésre Tatabányán került sor, 2017. március 30., 8,30-12,00, 13,30- 18,00 óra között. A tervezett napirendi pontoktól némileg eltérően az alábbiak szerepeltek a tagozati ülés napirendjén:

- Dr. Fodor Péter és Farkas Ferenc tájékoztatója az EFOP 3.3.3 uniós pályázatról.

- Tőzsér Istvánná Géczi Andrea: Az Országos Könyvtári Napok programjának megbeszélése, melynek keretében Ramháb Mária elnök asszony ismertette a napi tematikát is.

- Ramháb Mária: Minőségirányítás, tanfolyam kezdőknek, tréning haladóknak címmel a megyei feladatok kérdéseit, a lajosmizsei találkozó információit érintette.

- Az 1997. évi CXL. törvénymódosítási javaslat véleményezése, melynek során a tagozat elfogadta az 1/2017., a 2/2017. és a 3/2017. határozati javaslatait.

- Egyéb aktuális információk megbeszélésre a tagozati ülésen nem maradt idő.

          A második, őszi tagozati ülés helyszíne a Heves megyei Demjén volt, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében, melyre 2017. október 26., 14-18,30 között került sor, a napirendi pontok között az alábbiak szerepeltek:

- Statisztikai adatok köre - nem egyformán értelmezett adatok (regisztrált használók fogalma, látogatások száma stb.).

- Törvény- és jogszabály-módosítások témája.

- Névváltozás megbeszélése - a törvény változása miatt (megyei hatókörű városi könyvtár).

- A kulturális közfoglalkoztatás jelene, jövője, a témában azonban az OSZK illetékes osztályvezetője jelezte, hogy nem tud hivatalos tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban, csak a sajtóban megjelent híreket ismeri, ezért ezt a témát nem tárgyalta a tagozat.

- Egyéb aktuális kérdések megbeszélésre is sor került a tagozati emlékeztetőben részletezettek szerint.

          A tagozat az 1. napirendi pont keretében megállapodott a regisztrált használó kifejezés helyett a könyvtári tag szószerkezet használatáról és annak pontos információtartalmáról, értelmezéséről.

*****

Munkahelyi Könyvtárak Tagozata – Tagozatvezető: Oroszi Evelin

 

          Könyvtáraink jó része kapcsolódik az országos könyvtári rendezvényekhez, tavasszal az Internet Fiestához ősszel pedig az Országos Könyvtári Napokhoz. A településeken élőket ilyenkor jobban sikerül megmozgatni, bevonzani az intézménybe.

          Az oktatási intézményekkel a legtöbb helyen közösen dolgoznak az olvasás népszerűsítésén.  Az iskolai közösségi szolgálat sok diákot vonz a közös munkára. A rendezvényeken való részvételi arány növekvőben van. Kortárs szerzőkkel ismertetik meg a látogatókat.

          Nagy érdeklődés van a helyi amatőr alkotók iránt. Számukra kiállításokat, bemutatkozások lehetőségét kezdeményezik a könyvtárosok. 

          Nincs már olyan könyvtár, ahol csupán a könyvtári tevékenységek folynak. A kormány által meghirdetett Erzsébet Program által kínált lehetőségekben, nyomtatványok, pályázatok írásában segítenek a könyvtárosok a lakosságnak. Több intézményben múzeum baráti, színház látogatói, olvasó körök működnek.

          Folyamatos fejlődés is tapasztalható. Pl. Székesfehérvári Aranybulla Könyvtárban Gyermekkönyvtári részleg került átadásra az elmúlt évben.

          Több intézményben a közösség gyermekei számára nyári táborokat szerveznek színes, kreatív programokkal.

          Jelenleg 6 önálló könyvtár és 13 Művelődési Ház és Könyvtár tartozik a Munkahelyi Tagozathoz.

 

*****

 

Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat – Tagozatvezető: Fülöp Ágnes

 

          A tagozat az előző évi megújulást folytatva aktív volt a 2017. évben is. A tagozatvezető részt vett az IKSZ elnökségi ülésein, ahol képviselte a tudományos és szakkönyvtárak álláspontját a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

          A kommunikáció a tagozaton belül továbbra is a levelezőcsoporton keresztül bonyolódott, a tagok jelentős részének aktív részvételével.

          A tagozat részt vett a KSH Könyvtár szakkönyvtári seregszemléjének szervezésében, és a nagy sikerű rendezvényen, 2017. március 21-én nagyon sok tagkönyvtára képviseltette magát, többen előadással is.

          Az IKSZ nyertes pályázata lehetőséget biztosított a tagozat számára, hogy az NKA pénzügyi támogatásával 2017 tavaszán első alkalommal szervezhessen a tagjainak szakmai továbbképzést, majd ősszel egy visszatekintő, ugyanakkor a jövőre fókuszáló konferencián foglalhassa össze az addig megtett lépéseket és a szükséges fejlesztési irányokat.

          „A tudományos könyvtárak fejlesztési perspektívái” című továbbképzésre Mátraházán került sor 2017. április 26. és 28. között, hatvan fő részvételével. A workshopon előadások hangzottak el a szakkönyvtáraknak az Open Access, az Open Science és Open Data megvalósulásában játszott szerepéről, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról, a nemzetközi és hazai együttműködési lehetőségekről, a változó könyvtári szolgáltatásokról és az azokhoz szükséges új készségekről, könyvtárak humánerőforrás-fejlesztési lehetőségeiről és a tudomány metria legújabb módszereinek alkalmazásáról.

          A témák igen aktuálisak és fontosak voltak, mindegyikről komoly beszélgetés, vita alakult ki, és a harmadik napon egy dokumentum is született, melyben a tagozat jelen lévő tagjai a közeljövő legfontosabb fejlesztési irányait szedték csokorba azzal a céllal, hogy az állásfoglalást eljuttassák a döntéshozókhoz és a támogatásukat kérjék a megvalósításukhoz.

          A háromnapi intenzív munka eredményeként kialakult közös állásfoglalás megvalósulásának és a további lépések megvitatásának céljából 2017. október 16-án a Központi Statisztikai Hivatalban ismét összegyűltek a tagozat könyvtárainak képviselői. A „Ment-e a világ elébb? Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok” címmel megrendezett konferencián, nyolcvan–kilencven résztvevő jelenlétében megtartott előadások sorra vették a tavaszi műhelynapok legfontosabb megállapításait és célkitűzéseit, áttekintették a szélesebb szakkönyvtári kör helyzetét, lehetőségeit és nehézségeit, továbbá foglalkoztak a szemantikus web és a könyvtárak kapcsolatával, különös tekintettel a BIBFRAME formátumra.

          A rendezvény legizgalmasabb része a délutáni kerekasztal-beszélgetés volt, amelynek során felkért hozzászólók korreferátuma világított meg közelebbről egy-egy fejlesztendő területet. Élénk vita alakult ki a folyamatban lévő jogszabály-módosítások kapcsán a könyvtári munkakörök listájának bővítéséről, amelynek a végére született egy mindenki által elfogadható javaslat, s azt a tagozat beterjesztette az IKSZ elnökségének azzal a kéréssel, hogy ezt képviselje a társadalmi egyeztetésekben.

          A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a tavaszi műhelynapok és az őszi konferencia is rendkívül hasznosak és eredményesek voltak, a résztvevők egyöntetű véleménye, hogy igen nagy szükség van az ilyen jellegű összejövetelekre.

          Összefoglalva elmondható, hogy a tagozat eredményes évet tudhat maga mögött. Napjaink nagy jelentőségű változásai közepette talán minden korábbinál fontosabb, hogy a tagok közötti aktív együttműködés fennmaradjon.

                                            

****

Városi Könyvtárak Tagozata – Tagozatvezető: Fülöp Attiláné

 

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Városi Könyvtári Tagozatának 2016 őszén szervezett szakmai napján („Útban a Minősített Könyvtári Cím felé” szakmai nap, 2016. szeptember 28. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ) a résztvevők, kiscsoportos műhelymunka keretében, SWOT analízist készítettek a városi könyvtárak helyzetéről.  A gyengeségek/veszélyek csoportban megjelenő problémákra építette a tagozat vezetése a 2017 évi szakmai képzési programot. Így került fókuszba a kamaszolvasók könyvtári ellátása és a könyvtárak partnerkapcsolati munkája.

          „Könyvtárak a kamasz olvasókért - Olvasásfejlesztés kamaszok, fiatal felnőttek körében” címmel, három napos képzésre került sor 2017. április 5-7-ig Cegléden. A program helyszínéül azért választottuk Ceglédet, mert jól működő ifjúsági könyvtára a gyakorlatban is igazolja, hogy a tizenéves korosztály jól bevonható a könyvtárak szolgáltatási körébe. A program helyszíne a ceglédi Aquarell Hotel volt, kiváló környezet az elmélyült közös munkára. A programra 34 településről érkezek kollégák, 48 fő vett részt a képzésen.

A könyvtárosok egybehangzó véleménye volt, hogy könyvtárainkból hiányzó kamaszolvasók, könyvtári ellátása nem történhet a hagyományos módon. Számukra kialakított, modern, vonzó terek, igényeik szerinti szolgáltatások, közösségi alkalmak kellenek. Ezt a munkát jól felkészült, a korosztály szokásait ismerő, a közösségi média használatában gyakorlott munkatársak tudják jól végezni. A szakmai programnak az volt a célja, hogy erre ráirányítsuk a könyvtárosok figyelmét és bemutassuk a fiatalok könyvtári ellátásával kapcsolatos jó könyvtári gyakorlatokat. Célunk volt továbbá, hogy a tudás megosztásával ötleteket és inspirációt adjunk a kollégáknak. A képzés során felváltva alkalmaztuk az ismereteket átadó előadások, közös feladatmegoldásra alapuló workshop és az irányított beszélgetés módszerét.

„Ezek a mai fiatalok” címmel Székely Levente a Magyar Ifjúság Kutatás 2016. projekt vezetője tartott előadást, rámutatva a korosztály kulturális- és szabadidő eltöltési, szórakozási szokásaira, a virtuális térben való nagyfokú jelenlétükre.

„Könyvtári dizájn, megújult könyvtári terek” címmel tartott bemutatót és vitaindító beszélgetést Lévai Tamás építész. Nemzetközi könyvtárépítészet trendjéről, korszerű könyvtár belső tér kialakításról hozott példákkal szembesítette és továbbgondolásra ösztönözte a résztvevőket.

A hazai jó gyakorlatok bemutatása követte az előadásokat. Az ifjúság számára kialakított könyvtári gyűjtemények és közösségi terek közül a ceglédi ifjúsági könyvtár, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok) Ifjúsági részlege, és a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban működő Gyermek- és Tinivilág szakmai munkáját ismerhették meg a kollégák.

Ötlet börze zárta az első nap programjait, a téma az ifjúsági könyvtári szolgáltatás kialakítása. Nagy számban osztottak meg a kollégák megvalósult, sikeres helyi projekteket, beszámoltak a tini közösségek működéséről, megosztották a marketing ötleteiket.

A képzés második napja az irodalom és a kommunikáció jegyében folyt. Kamasz bloggereket, fiatalok blogjait mutatta be Szaniszló Judit blogger, író. Kamaszoknak szóló irodalomról, azok fogadtatásáról és a kiadó on-line marketing tevékenységéről Péczely Dóra, a Tilos az Á könyvek főszerkesztője tartott előadást. A generációk közötti kommunikációról Juhász Erika biblioterapeuta beszélt. Előadását Biblioterápiás foglalkozás követte, négy csoportban a saját kamaszkori élményeikkel, érzéseikkel is szembesültek a kollégák, így érzékenyebbé váltak a mai kamaszok gondjaira, ráhangolódtak a kamaszok életérzésére. A napot záró beszélgetés a könyvtárakban működő ifjúsági csoportokról, tapasztalatok megosztásáról szólt. Az este vidám játék jegyében zajlott. „Bűntény a könyvtárban” címmel fordulatos, interaktív nyomozós játékot szerveztek a Ceglédi Városi Könyvtár munkatársai.

          A program harmadik napján kamaszok számára szervezett olvasásfejlesztési játékról, „A Nagy Könyves Beavatás” koncepciójáról, tartalmáról, a szervezés- és lebonyolítás menetéről és az országos játék eredményéről kaptak részletes információkat a könyvtárosok. Bemutatásra került a „Könyvsúgó” a kamaszok számára kialakított könyvajánló adatbázis, amely a fiatal olvasók ajánlásával kínálja az olvasnivalót. A bemutatókat kiscsoportos munka követte, kiscsoportokban kamaszoknak, fiatal felnőtteknek szóló olvasásfejlesztési projektek tervezése zajlott, majd a terveket megosztották a valamennyi résztvevővel. Zárásként meglátogatták a ceglédi Városi Könyvtár Ifjúsági részlegét, a helyszínen is megismerve a könyvtár tevékenységét.

          A képzés elégedettségi kérdőívén magas értékelést kaptak az egyes programok. A vélemények szerint a képzés elérte azt a célt, hogy új ismereteket, inspirációt kaptak a munkájukhoz, sikeres volt a szakmai ismeretek megosztása, erősödtek a szakmai kapcsolatok, barátságok, gazdagodott az olvasásfejlesztési módszertár. A képzést követően a résztvevők 30 %-a nyilatkozott úgy, hogy elindult a könyvtárában olyan szolgáltatás vagy kezdeményezés, amelyre Cegléden kapott inspirációt. (65 % arról írt, hogy tervezi a korosztálynak szóló könyvtári szolgáltatás elindítását.)

          Az IKSZ Városi Tagozat második szakmai programját „Partnerség és együttműködés” címmel, Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban rendeztük meg 2017. október 11-én. A szakmai napra 23 könyvtárból érkeztek a résztvevők, 37 kolléga regisztrált.

A szakmai nap témájának a partnerkapcsolatok elemzését választottuk, hiszen az együttműködés az intézmény fontos erőforrása lehet. A partnerek véleménye, elvárásainak ismerete nélkül nem lehet felépíteni jó könyvtári szolgáltatásokat.

Számba vesszük azokat a közvetlen partnereket, akikkel nagyon gyakori a kapcsolat és leginkább meghatározzák a könyvtár szolgáltatásait. Ilyen a könyvtárhasználó, a fenntartó, és az integrált intézmények esetében annak vezetése és a többi összevont intézményrész. Különös figyelmet érdemel a könyvtári munkatársak elégedettsége, elhivatottsága, amely nagymértékben befolyásolja a könyvtári szolgáltatások minőségét. A könyvtárak közvetett partneri kapcsolatai közül a civilekre fókuszálunk, bemutatva, hogy a velük való jó együttműködés mennyire meghatározza a könyvtár helyi társadalomba való beágyazottságát. A szakmai napon a könyvtári partnerkapcsolatok különböző területéről mutatunk be jó gyakorlatokat. „Partnerség a könyvtárak minőségirányításának meghatározó kritériuma” címmel Mender Tiborné tartott előadást. A fenntartóval és a szakmai szervezetekkel kapcsolatos partnerségről Ramháb Mária mondta el gondolatait. Az integrált intézmény belső partneri kapcsolatainak alakulását a Pannónia Könyvtár gyakorlatán keresztül ismerhettük meg. A civil szervezetekkel folytatott partneri viszonyról a gödöllői könyvtár osztotta meg eredményeit. „Partnerségben az olvasóval” címmel az olvasói elégedettség és igényfelmérések gyakorlati hasznosságáról a keszthelyi városi könyvtár számolt be.

          A szakmai nap délutánja kiscsoportos műhelymunka következett, amely két területre fókuszálva alakítja ki a partnerkapcsolatok menedzselésének gyakorlati lépéseit. Az egyik kiemelt terület a tizenévesek csoportja volt, a kamaszolvasók körében végzett igény és elégedettség mérés. Ezzel is elmélyíteni kívánjuk azokat az ismereteket, tapasztalatokat, amelyekről a tavaszi szakmai napok szóltak. A másik csoport témája a civil szervezetekkel és a kulturális intézményekkel való partnerség gyakorlatának kibontása volt.

          A szakmai nap elégedettségi kérdőívén pozitív visszajelzést adtak a kollégák a témaválasztásról, a program eredményességéről. A kérdőív végén azt kértük, hogy javasoljanak olyan témákat, amelyet a jövőben az IKSZ Városi Tagozat szakmai nap keretében érdemes napirendre tűzni. 18 téma, szerepelt a kérdőíveken, amely témául szolgálhatnak majd az elkövetkező szakmai napoknak.

 

Budapest, 2018. május 9.