Közgyűlés 2017. 05. 17. - Közhasznúsági beszámoló

- Közgyűlések - Közgyűlés 2017
Közhasznúsági beszámoló 2016.

Informatikai és Könyvtári Szövetség

Közhasznúsági beszámoló

 a 2016-os évről

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő közhasznú szervezet.

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2016-ban is a szakmai érdekvédelmi tevékenységre helyezte a hangsúlyt, hiszen a könyvtári szakmában jelentős változások zajlottak és zajlanak napjainkban is. 2016-ban az IKSZ aktívan közreműködött a jogalkotás munkájában, a társadalmi egyeztetésre bocsátott EU-s pályázatok véleményezésében.

            Szakmai érdekvédelmi tevékenységünk során az országos ügyek mellett a lakosság minden csoportját és minden korosztályt megszólító rendezvényeinken képviseljük az esélyegyenlőséget, hiszen programjaink a legkisebb települések lakossága és a hátrányos helyzetűek számára is elérhetőek.

            Szervezeti élet

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek 162 tagja van: 18 megyei könyvtár, városi és települési könyvtárak, egyetemi, főiskolai, tudományos- és szakkönyvtárak és munkahelyi könyvtárak (volt szakszervezeti, alapítványi könyvtárak, valamint a TEMI könyvtárak helyett működő intézmények).

            2016. június 13-án a Dr. Kovács Pál Megyei és Városi Könyvtár (Győr) valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) megszüntette tagságát az IKSZ Megyei Tagozatában.

            Közgyűléseinket 2016-ban is május és december hónapban tartottuk.

a) Május 18-án tartottuk beszámoló közgyűlésünket, amelyen dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója „Könyvtárosképzés a modern könyvtárügy szolgálatában” címmel tartott előadást, majd Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke adott elő „Könyvtáros életpálya modell szakmai alapokon”.

            A Közgyűlés elfogadta a közhasznúsági és pénzügyi beszámolót a 2015. évről, majd „A Könyvtárügyért”- díj átadására került sor. A kitüntetettek: dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának nyugalmazott vezetője és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója lettek.

b) Év végi közgyűlésünket december 13-én tartottuk, ahol Krucsainé Herter Anikó, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága kulturális kapcsolatokért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára számolt be az újonnan alakult szervezet munkájáról, majd Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központ igazgatója tartott előadást a 2016. szeptember 18-án tartott városi könyvtári szakmai napról. A sikeresen lezajlott tanácskozáson 98 városi könyvtári kolléga vett részt.

            Az Országos Könyvtári Napok őszi programsorozatáról tartott beszámolót Ramháb Mária, az IKSZ elnöke, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója, aki visszatekintett az őszi programok egy évtizedes történetére, és kiderült, hogy 10 év alatt mintegy 2 millió érdeklődő látogatta az őszi könyvtári napok programjait.

            Ezen a közgyűlésen fogadta el a tagság a 2017-ben érvényes tagdíjakat.

A közgyűlések között rendszeres elnökségi üléseken születtek meg azok a javaslatok, határozatok, amelyek segítették az IKSZ működését.

Együttműködés

Részt vettünk:

  • 2016. márciusban a kulturális szféra könyvtári kérdéseiről tartott kerekasztal megbeszélésen vettünk részt, melyet a könyvtáros szakmai szervezetek: az MKE, az IKSZ, az EKK, az MTA, az OGYK, az OSZK és a FSZEK szerveztek.
  • Megyei és városi önkormányzatok igazgatói pályázatának bíráló bizottságába delegáltunk tagot (pl. Kiskunfélegyháza)

IKSZ-MKE

- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete által adományozott „Az Év Fiatal Könyvtárosa” díj átadásában minden évben támogatjuk a kitüntetés finanszírozását.

- 2016-ban az MKE-vel közösen terjesztettük fel Szinnyei József-díjra Bánkeszi Katalint, az OSZK Könyvtári Intézetének igazgatóját, aki az év kitüntetettjei között részesülhetett a díjban.

IKSZ-OGYK

- Az Országgyűlés Hivatala „A Könyvtár, ami összeköt” c. programja keretében részt vettünk a Kárpát-medencei fiatal könyvtárosok számára kiírt ösztöndíj kuratóriumában és a program megvalósításában.

IKSZ-NKA

- Sikeresen pályáztunk az NKA-nál központi rendezvényeink támogatására (Internet Fiesta, Kárpát-medencei könyvtárak és könyvtárosok konferenciája Csongrád, Országos Könyvtári Napok, KSZR Műhelynapok, KönyvtárMozi), valamint szintén az NKA-tól – EMMI keretből – támogatást kaptunk működési költségeinkhez.

- 2016. januárjában lebonyolítottuk az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma tisztújítását.

2016-ban is sikerrel pályáztunk az NEA – működési támogatására.

            Egyéb tevékenység

- Tagja vagyunk az IFLA-nak és az EOQ Magyar Nemzeti Bizottságának.

- 2016. december 31-ével megszűntettük a Könyvtári Levelező/lap megjelentetését.

- Az IKSZ titkársága a Budai Várban, az OSZK épületében jó körülmények között végzi munkáját.

            Rendezvényeink

- Internet Fiesta 2017. március 22 - március 29. közötti rendezvénysorozatát „Utazás – Könyvtár - Internet” címmel rendeztük meg.  A programsorozathoz 2017-ben 581 település 665 intézménye csatlakozott, és 2151 programon vehettek részt az érdeklődők. Március 29-én került sor a FSZEK-ben a záró konferenciára. Dr. Fodor Péter a FSZEK főigazgatója, a programbizottság elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy az Internet Fiesta a könyvtárakban gazdag közösségi programmá vált. Az előadások a következők voltak: dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója „Új trendek a turisztikai szektorban”; Kepes András író, egyetemi tanár „Okos telefon, buta kultúra?”; Szemerey Samu, a Lechner Tudásközpont vezető szakértője „Katedrális, könyv, felhő” valamint dr. Ruttkay Zsófia, a MOME Kreatív Technológiai Labor vezetője „A szövegen túl – olvasás okos telefonnal” címmel tartottak előadást.

- 2016. május 29-30. között rendeztük meg a Kárpát-medencei könyvtárak és könyvtárosok konferenciáját Csongrádon. Május 30-án a város Dísztermében tartottuk a szakmai konferenciát 93 fő részvételével. Elhangzott előadás: a magyar kultúra szerepéről a Kárpát-medencében címmel (dr. Nagy  Mihály, az EMMI főosztályvezető); az NKA intézményének és tevékenységének bemutatásáról, az on-line pályázás lehetőségeiről (Krucsainé Herter Anikó, az NKA Igazgatóság főigazgatója); dr. Redl Károly beszámolt a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése program 2016. évi eredményeiről; Káldos János, az OSZK általános főigazgató-helyettese „A nemzeti könyvtár szerepe a Kárpát-medencében”címmel tartott előadást többek között a Kárpát-medence kulturális örökségének átköltöztetése lehetőségeiről a digitális térbe.

- 2016. szeptember 28-án szakmai napot tartott az IKSZ a városi tagozat könyvtárainak „Útban a Minősített Könyvtár cím felé” címmel. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban tartott találkozón 98 városi könyvtári képviselő vett részt és a könyvtárosok nagy érdeklődése kísérte. A találkozót köszöntötte dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere. A résztvevők előadásokat hallhattak a Minősített Könyvtár címet már elnyert – Fülöp Attiláné (Gödöllő), Albertus László (Mezőkovácsháza) városi könyvtári igazgatók – és a címre törekvő – Bajnok Tamara (Százhalombatta), Tompáné Mészáros Hedvig (Tiszaújváros) – városi könyvtárak igazgatóitól. Az általános vélemény a következő volt: a címet meg is kell tartani, ami további erőfeszítésekkel teli munkát követel meg a könyvtárak részéről.

- 2016. október 3-9. között rendeztük meg az Országos Könyvtári Napokat „Nagy Könyvtári Beavatás” címmel.  A lakossági programokat a Könyves Vasárnap zárta.

A rendezvénysorozat keretében 96, 3-5 fős csapat vett részt a Nagy Könyves Beavatás c. olvasást népszerűsítő játékban (melynek ünnepélyes eredményhirdetése 2017. március 25-én volt az Országos Szécsényi Könyvtárban). 2016-ban 1793 településen 7058 programon 2067 intézményben vehettek részt az érdeklődők. A résztvevők száma megközelítette a 280 ezret.

- KSZR Műhelynapok címmel 2016-ban folytattuk konferenciasorozatunkat – májusban Kecskeméten, szeptemberben Szekszárdon és novemberben Miskolcon – a könyvtárellátási szolgáltatás meghonosításával, a kistelepülési könyvtárak közösségi térként működésével kapcsolatban.

- Folytatódott KönyvtárMozi programunk, amely a kistelepüléseken élőket célozza meg. Az egyre népszerűbb rendezvényeken mintegy 30000 vettek részt, és a vetítések száma meghaladta a kétezret. Több alkalommal szerveztünk szakmai napot, például Kecskeméten 2016. december 12-én, ahol előadás hangzott el a KönyvtárMozi program fejlődéséről, megyei és kistelepülési könyvtárak számoltak be élményeikről, és bemutatták a KönyvtárMozihoz készült foglalkoztató füzetet.

* * * * *

Megyei könyvtári tagozat (Tagozatvezető Dr. Prokai Margit)

A 2016-os évben az IKSZ Megyei könyvtári tagozata 6 alkalommal ült Össze tagozati ülésen és tárgyalta meg az aktuális feladatokat, két határozatot fogadott el és egy közös állásfoglalást tett közzé nyilatkozatában.

Az első tagozati ülés Szegeden, 2016. március 9., 17-18,50 óra között valósult meg, a KSZR Műhelynapok programsorozat részeként. Az ülés témái között az Internet Fiesta, a KönyvtárMozi projektek aktuális hírei, az NKA átalakulása, az IKSZ koordinálásával megvalósult országos szakmai egyeztetés szerepelt. Az aktuális pályázatok (könyvtárkorszerűsítés, összefogás) kiírásával kapcsolatos friss információkat az Elnökség képviselői megosztották a tagozat résztvevőivel. Fontos napirendi témát jelentett a kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatos változások (OSZK-hoz kerülés) megbeszélése.

A második tagozati ülést 2016. június 1-jén, 17-19 óra Kecskeméten tartottuk, a KSZR Műhelynapok részeként. Napirendre került az EB SCO E-book Public Library ajánlata, amelyet a könyvtárak kedvező „tagozati” áron fizethettek elő. Az előző évi Beszámolókat és a tárgyévi Munkaterveket az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának vezetője értékelte. A tagozat 1/2016-os határozatával döntött arról, hogy önálló tagozati ülésen foglalkozik a megyei könyvtárak teljesítménymutatóinak kidolgozásával, a többletforrásokért való lobbizás érdekében. Aktuális kérdések között Elnök asszony ismertette a Rama-Unilever IKSZ részére szóló ajánlatát, valamint a várható uniós pályázatokról kaptak a tagok tájékoztatást az EMMI munkatársától.

A harmadik tagozati ülésre Budapesten, a FSZEK-ben, 2016. június 15., 10-13,15 között került sor. A tagozatból két tag kilépett, a tagozat létszáma 17 tagra csökkent, de a bent maradó tagok egyenként megerősítették azt, hogy a Szövetség tagjai akarnak maradni. A 2/2016-os határozattal a tagok megerősítették, hogy kidolgozzák azt a szakmai szempontrendszert a minisztérium felé, amely az állami támogatások, többletforrások objektív megítélését segíthetik. Aktuális pályázatokról (uniós, KönyvtárMozi, OKN) kaptak tájékoztatást a tagozat résztvevői. Június 23-i keltezéssel az IKSZ Megyei Könyvtári tagozata Állásfoglalásában nyilatkozatot tett közzé, a szervezet jogszerű, törvényes működésével kapcsolatban, amelyet a kilépett tagok megkérdőjeleztek.

A negyedik tagozati ülést Budapesten, 2016. szeptember 2., 13,30 - 15 óra között a FSZEK-

ben tartottuk meg. Az aktuális feladatok (OKN) egyeztetésén kívül a tagozat konszenzussal elfogadta azoknak az előzetesen közösen összegyűjtött alapadatoknak a körét, amelyek a viszonyszámok, mutatók számításához szükségesek lehetnek.

Az ötödik, Szekszárdon, 2016. szeptember 9., 16,45 - 18,15 között megtartott tagozati ülés napirendjén szerepelt a kulturális közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató megtartása, az OSZK illetékes osztályvezetője által. A második napirendi pontban az Elnök és Alelnök tájékoztatást nyújtott az OKN programjairól és az azokkal kapcsolatos feladatokról. A városi tagozat újraszervezésére Gödöllőre tervezett értekezletet a megyei tagozat tagjai szállítóeszközök biztosításával támogatják. A KönyvtárMozi pályázat közeli megjelenéséről és aktuális feladatairól is egyeztettek a tagok.

A hatodik tagozati ülésre 2016. november 16., 17-18,45 óra, Miskolcon került sor az utolsó, 10. KSZR Műhelynap keretében. A tagozat egyenként döntött a korábban közösen összegyűjtött viszonyszámok tekintetében, melynek eredményeként csupán két mutatószám maradt a korábban elfogadott alapadatok mellett, a táblázat 23-24. sorában. A tagok részéről fölmerült annak az aggodalomnak a megfogalmazása, hogy a mutatószámok sokszor nem az eredményeket jelzik, hanem olyan kényszerű következményeket, amelyek az adott hátrányokból adódnak, ezért óvatosan kell azokat kezelnünk. Olyan szempontrendszer kidolgozása szükséges, amely az elvárások mellett az eredmények hangsúlyozását helyezi előtérbe, ezért a megkezdett munkát folytatnunk kell. Aktuális pályázati kérdések mellett az EBSCO újabb konzorciális ajánlatára érkezett jelentkezéseket összegeztük. A Közgyűjteményi Főosztály vezetője tájékoztatta a tagozatot a MaNDA változásáról, a Digitális Jólét Program várható fejlesztéseiről.

A tagozatvezető az utolsó tagozati ülést követően az alapadatokat tartalmazó közös táblázatot kitöltésre megküldte a tagozat tagjainak, amelyet véglegesítés után csatol a 2016-os beszámolóhoz.

* * * * *

 

Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat (Tagozatvezető: Fülöp Ágnes)

 

            Az IKSZ Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatának 2016-ban 44 tagja volt.

            A tagozat korábbi vezetőjének a megbízatása 2015 végén lejárt. A 2016 elején megtartott választás eredményeként Fülöp Ágnes (KSH Könyvtár) lett a tagozat új képviselője, aki rendszeresen képviselte a tagozatot az IKSZ elnökségének ülésein.

            Az új képviselő 2016. április 26-ára összehívta a tagokat, hogy áttekintsék a tudományos és szakkönyvtárak helyzetét, a tagozat lehetőségeit és terveit. A megbeszélésen 24 tagkönyvtár képviselője és az IKSZ elnöke is részt vett. A kollégák aktív közreműködésével a tagozat módosította szervezeti és működési szabályzatát. Egyhangú szavazással a következő változtatásokat fogadták el:

6.1. pont: A képviselő-választáshoz nem kell tagozati ülést összehívni, online módon, e-mailben is lebonyolítható.

7. pont: A tagozat képviselője „évente kétszer hívja össze a tagozati ülést” helyett „évente legalább egyszer hívja össze a tagozati ülést”.

Ez utóbbi módosítást az indokolta, hogy a nagy leterheltség és a költségkímélés miatt is a tagkönyvtárak együttműködése főként elektronikus kapcsolattartásra épül.

Az ülésen döntés született arról, hogy a tagozat legfontosabb célja, hogy tagkönyvtárainak egyeztetett véleményét, érdekeit megfogalmazza és képviselje az IKSZ elnökségi ülésein, az elnökséggel fenntartott folyamatos kommunikációban és a nyilvánosság előtt; továbbá hogy szorosabb együttműködést kíván kiépíteni a társ szakmai szervezetekkel, elsősorban az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumával és az MKE Társadalomtudományi Szekciójával.

A működés megújítását is célul kitűző tagozati ülést követően a tagozat képviselője ellenőrizte és frissítette a tagkönyvtárak és képviselőik listáját, és az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében létrehozott egy tagozati levelezőcsoportot a GoogleGroups felületen.

A 2016. évre összeállított programtervben két tagozati összejövetel is szerepelt, valamint a tagkönyvtárak részvétele az IKSZ nagyrendezvényein.

2016. június 15-én 15 kolléga és a házigazdák részvételével megismerkedhettünk az OPKM munkájával, szolgáltatásaival, saját fejlesztésű integrált könyvtári rendszerével.

2016. november 30-án pedig a BME-OMIKK-ban találkoztunk, ahol nagyon alapos és részletes tájékoztatást kaptunk a vendéglátó könyvtárban alkalmazott teljesítményértékelési rendszerről. Ezen a találkozón a vendéglátókon kívül huszonhárman vettek részt.

A valóban sikeres rendezvények a sorozat folytatását vetítik előre.

A tagozat több könyvtára is szervezett 2016-ban programokat az Országos Könyvtári Napok keretében, az IKSZ NKA-s pályázati forrásból biztosított támogatásával az év végén pedig sor került egy továbbképzési pályázat összeállítására. Az NKA végül támogatta a Tudományos könyvtárak fejlesztési perspektívái címmel, hatvan résztvevővel, 2017 áprilisában megvalósult továbbképzést.

Mindezek mellett a tagozat vezetője rendszeresen tájékoztatta a tagokat az elnökségi ülésen elhangzottakról és a különböző szakkönyvtári kérdésekről, törekvésekről.

            Az már látszik, hogy a tagozati listát ismét frissíteni kell, ugyanis újabb átszervezések, összevonások mentek végbe a felsőoktatásban, aminek következtében egyes könyvtárak csak nevet változtattak, de meg tudták tartani önálló tagságukat a szervezetben, másoknál viszont megszűnt ennek a lehetősége. Fontos feladat továbbá a 2017. évre annak az áttekintése, hogy mely könyvtárak lehetnének még az IKSZ tagjai, és ezeknek az intézményeknek a megszólítása.

* * * * *

 

Munkahelyi Tagozat (Tagozatvezető: Oroszi Evelin)

Az IKSz Munkahelyi Tagozat tagjai

Aranybulla Könyvtár Alapítvány Székesfehérvár

Bibliotéka Egyesület Szeged

Nyírség Könyvtár Alapítvány Nyíregyháza

Vasas Központi Könyvtár Budapest

EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány Budapest

Csepeli Munkásotthon Alapítvány Budapest

Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület Miskolc

VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Nyíregyháza

Vasasért Egyesület  (KOBEKO Művelődési Központ) Pécs

Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület Székesfehérvár

            A könyvtárak a Civil törvénynek és a Polgári Törvénykönyv változásainak megfelelő jogi feltételekkel dolgoznak. Mivel mindannyian civil szervezetként, alapítványi és egyesületi formában működnek javaslat született arra, hogy az IKSZ alapszabályában, ha változtatás lesz, akkor a Munkahelyi Tagozat elnevezés Civil Tagozat elnevezésre változik.

            Állami támogatásra pályázati lehetőségük nyílik ezeknek az intézményeknek a TEMI által, amely szervezet az államháztartásban önálló költségvetési soron szerepel.

            A könyvtárak többsége részt vesz az országos könyvtári rendezvényeken.

            Az intézmények közötti kapcsolattartás szoros. Kölcsönösen segítjük egymást. Ennek módjai: szakmai segítség, könyvadomány, programszervezés. Konkrét példa, hogy az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány a Bibliotéka Egyesületnek és a Nyírség Könyvtár Alapítványnak adományként könyvcsomagot küldött. A Bibliotéka Egyesületnél pedig egy új rendezvényforma, a  biblioterápiás csoportfoglalkozás került bevezetésre a segítségemmel.

            Ezen felül, akinek lehetősége van, az él az EU-s vagy a hazai pályázati lehetőségekkel.

            Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány 12. éve vesz részt az Országos Könyvtári Napok programsorozatban. A szakmai vezetés olyan ragyogóan működik, hogy működési támogatástól kezdve, gyűjteményfejlesztésre, rendezvények szervezésére, könyvklub működtetésére is sikerrel pályáztak.

            A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület az Iskolai Közösségi Szolgálat terén ért el már sikereket. A kozossegi.ofi.hu oldalon szerepel a projektjük, ami minta értékű.

            Igyekszünk a jövőben még inkább kihasználni a pályázati lehetőségeket, ezzel is színesíteni, gazdagítani könyvtáraink életét és ezzel erősíteni helyzetünket a magyar könyvtári rendszerben.

* * * * *

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozat (Tagozatvezető: Tompáné Mészáros Hedvig)

Szervezeti élet

            Az IKSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozatának tevékenységében jelenleg hat könyvtár vesz részt. A tagkönyvtárak együttműködése az év során a személyes találkozások mellett az elektronikus kapcsolattartásra épült, mely során a tagozat vezetője folyamatosan tájékoztatta a tagkönyvtárakat rendezvényekről, aktuális hírekről, információkról. 2016. június 30-án a tagozat értekezletét a megyei könyvtárral közösen szerveztük meg. Célunk a tagozat munkájának megismertetése és az IKSZ B.-A.-Z. megyei tagozati létszámának növelése volt. Meghívtuk azokat a városi könyvtárakat, amelyek még nem tagjai az IKSZ-nek, közülük egy jelezte csatlakozási szándékát.

Rendezvények

            A tagozat hagyományosan kapcsolódott az országos rendezvényekhez, és azok megvalósításában aktívan vett részt.

A „Közös kincseink az interneten. Közgyűjtemények a virtuális térben” cím a téma változatos bemutatására kínált lehetőséget az Internet Fiesta 2016. évi eseményein. Megyénkben 3.137 fő vett részt a 131 programon.

            Október 3-9. között zajlott az Összefogás rendezvénysorozat, melynek könyvtár- és olvasásnépszerűsítő témája, „A nagy könyvtári beavatás” sokszínű programok szervezésére nyújtott lehetőséget. Megyénkben 325 településen 715 eredményes programot szerveztek a programhoz csatlakozó könyvtárak. A KSZR ellátásban működő kistelepüléseket is bevontunk az akcióba, összességében 20.255 fő vett részt programjainkon. A promóciós anyagok a megyei könyvtár közreműködésével jutottak el az összes résztvevő könyvtárhoz. A „Nagy könyves beavatás” című országos játékban 3 városunk 6 csapata versenyzett.

            Gödöllőn, 2016. szeptember 28-án a városi könyvtárak számára szervezett szakmai napon 9 borsodi könyvtáros képviselte a tagozatot. Megyénkből a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője kapott felkérést egy prezentáció megtartására „A minősített könyvtárrá válás útján” címmel.

Együttműködés

            A tagozat munkája során együttműködött az MKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetével és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral, elsősorban a rendezvények lebonyolításában és a szakmai továbbképzések szervezésében. Rendszeresen konzultáltunk az időszerű kérdésekről a fenti szervezetekkel. A B.-A.-Z. megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében négy városi könyvtárunk vesz részt a kistelepülések könyvtári ellátásában a megyei könyvtárral kötött Együttműködési megállapodás alapján.

* * * * *

Vas Megyei Tagozat (Tagozatvezető: Mecsériné Doktor Rozália)

             A 2016. évet a tagozatvezető Mecsériné Doktor Rozália koordinálta, aki képviselte a tagozatot azokon a képviselő testületi üléseken, amelyekre meghívást kapott a tagozat.

            A tagkönyvtárak együttműködése az év során a személyes találkozások mellett az elektronikus kapcsolattartásra épült, mely során a tagozat vezetője folyamatosan tájékoztatta a tagkönyvtárakat az aktuális hírekről, információkról.

            A tagozat munkája során együttműködött az MKE Vas Megyei Szervezetével és a Berzsenyi Dániel Könyvtárral, elsősorban a rendezvények lebonyolításában, valamint, rendszeresen konzultáltunk a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásaival kapcsolatos időszerű kérdésekről. Szót ejtetünk  a tagozati rendszer várható átalakításáról is.

            Továbbra is folyamatos feladatnak tekintettük az „Összefogás” és az „Internet Fiesta” programhoz való kapcsolódást, melyek keretében szervezett rendezvények egyre népszerűbbek a felhasználók körében. Az Országos Könyvtári Napok keretében könyvtáraink egyre több rendezvényt bonyolítanak le, s újabb és újabb helyszíneket vonnak be a községek közül.

 

Budapest, 2017. 05. 12.