Pénzügyi beszámoló a 2019. évről

- Közgyűlések - Közgyűlések 2020
Pénzügyi beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019. évi bevételeiről és kiadásairól

Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

 
2019.  Bevételekről és kiadásokról      
    2018.   2019.
Bevétel    IKSZ   IKSZ
Tagdíj   3 480     3 530  
Kamat   5     3  
NKA pályázat   22 646     32 369  
Bevételek összesen   26 131     35 902  
Fizetendő Áfa   0     0  
Áfa visszautalása   0     0  
ÖSSZESEN   26 131     35 902  
         
         
Kiadások         
1. Anyagköltség   12     45  
Irodaszer, nyomtatvány   12     45  
         
2. Igénybevett szolgáltatás 22 369     24 094  
Bérleti díj   795     1 626  
Posta költség   127     106  
Telefon költség   95     77  
Reklám költség   9 697     13 293  
Számviteli szolgáltatás   1 113     960  
Nyomda költség   8 715     4 575  
Sajtó, konf.szervezés   360     360  
Adatbázis karbantartás   422     683  
Előadás   789     1 382  
Nevezésidij   47     90  
Egyéb költség   19     0  
Jogdij   0     572  
Film összeállítás   0     180  
Díj a könyvtárügyért   190     190  
         
3. Bérköltség   2 185     1 330  
Megbízási díj    2 185     1 330  
         
4. Járulékok   362     227  
         
Személyi jellegü egyéb kifizetés 6 397     9 809  
Reprezentáció   3 646     4 614  
Szállás, utazás   1 011     3 592  
Könyv, ajándék   1 740     1 603  
         
6. Egyéb kiadások   518     522  
Bankköltség   226     222  
Tagdíj   292     300  
         
7. Egyéb ráfordítás   0     0  
Leírt követelés   0     0  
         
8. Felhalmozási kiadás   760     0  
         
Kiadások Összesen   32 603     36 027  
Áfa kifizetés        
ÖSSZESEN   32 603     36 027  
         
2018.évi maradvány 28 844        
2019.évi összes bevétel 35 902        
2019.évi összes kiadás 36 027        
2019.évi maradvány 28 719