Pénzügyi beszámoló a 2020. évről

- Közgyűlések - Közgyűlés 2021
Pénzügyi beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2020. évi bevételeiről és kiadásairól
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség   
2020.Bevételekről és kiadásokról      
    2019.   2020.
Bevétel    IKSZ   IKSZ
Tagdíj   3 530     2 740  
Kamat   3     0  
NKA pályázat   32 369     36 792  
Bevételek Összesen   35 902     39 532  
Fizetendő Áfa   0     0  
Áfa visszautalása   0     0  
ÖSSZESEN   35 902     39 532  
         
         
Kiadások         
1. Anyagköltség   45     7  
Irodaszer,nyomtatvány   45     7  
         
2. Igénybevett Szolgáltatás 24 094     23 348  
Bérleti díj   1 626     100  
Posta költség   106     94  
Telefon költség   77     77  
Reklám költség   13 293     12 893  
Számviteli szolgáltatás   960     960  
Nyomda költség   4 575     7 299  
Sajtó, konf.szervezés   360     150  
Adatbázis karbantartás   683     415  
Előadás   1 382     425  
Nevezésidij   90     58  
Egyéb költség   0     65  
Jogdij   572     622  
Film összeállítás   180     0  
Díj a könyvtárügyért   190     190  
         
3. Egyéb kiadások   522     515  
Bankköltség   222     177  
Tagdíj   300     338  
         
4. Bérköltség   1 330     784  
Megbízási díj    1 330     784  
         
5. Járulékok   227     115  
         
6.Személyi jellegü egyéb kifizetés 9 809     2 302  
Reprezentáció   4 614     819  
Szállás, utazás   3 592     115  
Könyv, ajándék   1 603     1 368  
         
7.Egyéb ráfordítás   0     0  
Leírt követelés   0     0  
         
8.Felhalmozási kiadás   0     0  
         
Kiadások Összesen   36 027     27 071  
         
ÖSSZESEN   36 027     27 071  
         
2019.évi maradvány 28 719        
2020.évi összes bevétel 39 532        
2020.évi összes kiadás -27 071        
2019.évi elhat.vissza 5 196        
2020.évi elhatárolás -15 829        
2020.évi maradvány 30 547