Tisztújító Közgyűlés 2019. május 15.

- Közgyűlések - Közgyűlés 2019
Tisztelt Tagtársak! Kedves Kollégák! Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tisztújításra készül, mivel a szervezet vezető tisztégviselőinek mandátuma 2019-ben lejár. Most az a feladatunk, hogy a következő 4 éves időszakra megválasszuk az IKSZ vezető tisztégviselőit.

Tisztelt Tagtársak! Kedves Kollégák!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség tisztújításra készül, mivel a szervezet vezető tisztégviselőinek mandátuma 2019-ben lejár. Most az a feladatunk, hogy a következő 4 éves időszakra megválasszuk az IKSZ vezető tisztégviselőit.

Ennek előkészítése megkezdődött azzal, hogy a 2019. január 28-án tartott elnökségi ülés  elfogadta Fülöp Attiláné (városi tagozat vezetője, Gödöllő, GVKIK ny. igazgatója) elnöknek, Figula Anikó (Győr, SZE Könyvtárának vezetője) és dr. Fodor Péter (Budapest, FSZEK főigazgató) jelölő bizottsági tagnak választását.

A jelöltekre bármelyik tagintézmény képviselője javaslatot tehet.

A tisztségekre olyan kollégát lehet jelölni, aki jelölése időpontjában az adott tagintézmény vezetője, így állandó képviselője az IKSZ-ben.

Az Alapszabály szerint a Közgyűlésen az alábbi tisztségekről kell dönteni:

  • 1 fő elnök,
  • 2 fő alelnök,
  • 4 fő elnökségi tag,
  • 5 fő Felügyelő Bizottsági tag.

A javaslatukat a csatolt jelölőlapok kitöltésével tehetik meg, amelyet az alábbi e-mail címre várunk: fulopm@gvkik.hu

A jelölés határideje: 2019. március 1.

Ezt követően, a Jelölő Bizottság összesíti a beérkezett javaslatokat és egyenként megkeresi a javasolt kollégákat, hogy megerősítsék a jelölést, így alakul ki a jelöltek listája.

A jelöltállításban nagy a felelősségünk, hiszen nem mindegy, hogy az intézmények képviseletét ellátó szakmai szervezeteket, kik vezetik és képviselik a különféle fórumokon, egyeztető tárgyalásokon.

A tisztújító közgyűlésen, 2019. május 15-én, a jelenlévők titkos szavazással választják meg az Elnökséget és az Felügyelő Bizottságot.

Bízunk a kollégák aktivitásában, üdvözlettel:

 

                                                                                    Jelölő Bizottság tagjai

                                                                       Fülöp Attiláné , Figula Anikó, dr. Fodor Péter

Budapest, 2019. február 11.