Felhívás - Felhívás

  • Javaslattétel Szinnyei József-díjra

    Felhívás - Felhívás
    Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete II. fejezete 29. pontja szerint azoknak a könyvtárosoknak, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, Szinnyei József-díj adományozható.
    Tovább