Állásfoglalás

- Hír - Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési Fóruma
A „2020. évi … törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” szóló jogszabálytervezet véleményezése

2020. húsvétja igen emlékezetes marad számunkra. Gondolom sokan értesültetek róla, hogy az EMMI Kulturális Államtitkársága nagycsütörtök este 19.45 perckor egyes kulturális szervezetekhez eljuttatta véleményezésre a „2020. évi … törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” szóló tervezetet, véleményt kérve április 14-én 9.30 óráig, azaz félóra munkaidőt adva erre fontos kérdésre.

Az elnökség megbeszélte a kialakult helyzetet és első állásfoglalását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnök Asszonyának fogalmazta meg, mivel ő vonta be az IKSZ-et a véleményalkotásba.

Ezzel párhuzamosan dolgoztunk egy közös állásfoglalás megalkotásán is, amelyet azokkal a szervezetekkel írtunk alá, akikkel korábban is összefogtunk a dolgozói előmeneteli rendszer, hosszútávon is értékőrző béremelési rendszer kidolgozásában, annak érdekképviseletében.

Ezt a közös állásfoglalást ma reggel határidőre megkapta az EMMI Kulturális Államtitkársága, illetve Dr. Kásler Miklós miniszter úr.

Az időközben napvilágot látott sajtóhírek még inkább meggyőzetek bennünket arról, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan és sürgős elemzést, valódi párbeszédet követel meg. A törvénytervezet ebben a formájában teljesen alkalmatlan arra, hogy meghozza azt az erkölcsi, szakmai és anyagi megbecsülést, amelyet a kulturális területen dolgozók megérdemelnek hosszú idő mulasztásait enyhítve.

Bízom benne, hogy a kulturális szakmai szervezetek széleskörű összefogással tovább tudják folytatni munkájukat és összefogásunk eredményre vezet. 

Kérem minden tagtársunk türelmét, bölcsességét és megértő támogatását.

Mindenekelőtt jó egészséget, kitartó hitet kívánok.

Budapest, 2020. 04. 14.

Üdvözlettel:  Ramháb Mária,  IKSZ elnöke

Kapcsolódó dokumentumok