Elköszönés

- Hír - Hírek
Sörény Edina elköszönő levelét honlapunkon tesszük közzé.

Kedves Kollégák!

2018. nyarán Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár felkérésére azzal a feltétellel tértem vissza a minisztériumba, hogy a Könyvtári terület újra főosztályi szinten működjön.

A Könyvtári és Levéltári Főosztály létrehozása megvalósult. Főosztályvezetőként mindkét területért felelősséget vállaltam. A Főosztály személyi felállítása sok gondot okozott, de nagyszerű, fiatal és lendületes, felkészült munkatársak kezdték meg itt a munkájukat.

Jó érzéssel gondolok vissza arra, hogy a korábbi évekhez képest számos területen eredményesen sikerült előre lépni.

Meggyőződésem, hogy a könyvtár minden korban szükséges és fontos intézmény. Ennek biztos tudata adjon minden Kollégának erőt a nehéz helyzetekben és kreativitást a megoldandó feladatokban, valamint jó ötleteket az intézmény szolgáltatásainak közvetítésében. Magam ilyen alapokon és hozzáállással végeztem mindig is a munkámat.

Rajtam kívül álló erő közrehatása miatt főosztályvezetői munkámat, a minisztériumi tevékenységemet nem folytathatom tovább.

Bízom abban, hogy a Kollégák szakma iránti elkötelezettsége és innovatív gondolatai, valamint minőségi munkája olyan biztos alap, amire támaszkodva tovább lehet építkezni.

Kívánok ehhez jó munkát és szép eredményeket a Kollégának!

Budapest, 2019. december 17.

Sörény Edina