Könyvtárügyért-díj

- Hír - Hírek
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2022-ben Könyvtárügyért-díjjal ismerte el Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke és Bitó Zsuzsa, a kecskeméti Katona József Könyvtár informatikus-könyvtárosa több évtizedes munkáját.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes a könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros szakmai szervezetekben betöltött feladatvállalása példaértékű és szinte egyedülálló. 
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. 2007-től a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alelnöke, 2015-től elnöke, a Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetségének, az IFLÁ-nak tisztségviselője, több hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagja.
Könyvtári szakemberként és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökeként is az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfontosabb partnere a szakmai érdekképviseletben, közös projektek, kezdeményezések megvalósításában. A két szakmai szervezet együttműködése példaértékű, melynek egyik fontos vállalása „Az év fiatal könyvtárosa-díj” közös meghirdetése és átadása évről évre.
Hajdu Ágnes aktív szereplője a szakmai közéletnek, véleménye kikerülhetetlen a két szervezet közös állásfoglalásainak és véleményezéseinek elkészítésében, szakmai bizottságok munkájában.
Munkabírása, tapasztalata, szerteágazó feladatvállalása, szakmai tudása és helytállása  követésre méltó, tanítványai, kollégái és minden szakember számára. Ismert nyitottsága és kezdeményezőkészsége a külföldi jó gyakorlatok hazai meghonosítása iránt. Olyan fontos szakmai kihívásoknak vált zászlóvivőjévé, mint  egyebekben a könyvtárak társadalmi feladatvállalása, a fenntartható fejlődés, az információs szegénység csökkentése, a szerzői jogi törvény felülvizsgálata.
Hitvallása mindenki számára iránytűként szolgálhat: „Aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson.”
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egész munkássága ezt a faladatvállalást és elkötelezettséget tükrözi, ez az életút igazán méltó a Könyvtárügyért Díjra.

Bitó Zsuzsa azok közé a szakemberek közé tartozik, akinek magas szintű szakmai tudása, kreativitása, kitartása megalapozta az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfontosabb pilléreinek működését. Kezdettől fogva elkötelezett tagja volt annak a csapatnak, akik fokozatosan felépítették azokat a programokat, amelyek ma már évtizedes múltra tekintenek vissza és hagyományt teremtettek nemcsak a könyvtárak, hanem a lakosság körében is.
Bitó Zsuzsát általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai Kiskunfélegyházához kötik, majd a bajai Eötvös József Főiskola hallgatója lett, ahol 1998-ban könyvtárosi diplomát kapott. Később a Szegedi Tudományegyetemen bővítette szakmai ismereteit. 2003-ban könyvtár-informatikus, majd 2008-ban programozó matematikus végzettséget szerzett.
1995. november 15-én kezdett el dolgozni Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban, ahol először az Infotéka szolgáltatási egység számíthatott munkájára, később informatikus beosztásba került. Feladatai közé tartozott az intézmény integrált könyvtári rendszerének szakszerű működtetése, a fejlesztési igények könyvtárszakmai és informatikai előkészítése, képviselete, a könyvtár honlapjának kialakítása. Elméleti ismereteit egyre több gyakorlati megvalósítás követte.
Neki köszönhetjük az Informatikai és Könyvtári Szövetség országos projektjeinek portálfejlesztéseit: Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta, KönyvtárMozi.  Minden évben a Könyves Vasárnapon, pontban éjfélkor elindulnak azok az online játékok az Országos Könyvtári Napok portálján, amire rövidesen megérkeznek az első megfejtések. Ötleteivel, javaslataival, fejlesztő munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy több ezer könyvtár, sok ezer programja naprakészen, átláthatóan, visszakereshetően legyen a portálokon dokumentálva, a nyilvánosság elé tárva.
Kiemelkedő szakmai tudásához rendkívül szerény, inkább a háttérben munkálkodó, másokkal együttműködő, csendes egyéniség társul. Megbízhatósága, pontossága, lelkiismeretessége hozzájárult ahhoz, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani tagintézményeinek és rajtuk keresztül a legszélesebb korosztálynak a legkisebb településtől a fővárosig.
Bitó Zsuzsa mindezt teszi a magyar Könyvtárügyért is, így a díj méltó birtokosa. Köszönjük sokak nevében.