Bemutatkozás

Az Informatikai és Könyvtári Szövetségről

            Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete. 1990. évi megalakulása óta célja „a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése.” (Alapszabály, bevezetés)

Az IKSZ feladatai, célkitűzései

 

 • Az IKSZ, mint szakmai képviseleti, érdekegyeztető szervezet, képviseli a könyvtárügyet minden országos, regionális és egyéb szakmai fórumon, amelyet a könyvtárakat érintő kérdésekben hívtak össze.
 • Részt vesz a tagintézményeit érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, állásfoglalások kialakításában, kezdeményezi ilyen döntések meghozatalát.
 • Szakmai állásfoglalásokat tesz közzé.
 • A nyilvánosság előtt képviseli az IKSZ tagjainak, valamint más szervezetekkel együtt a könyvtári és informatikai szakterület érdekeit.
 • Az IKSZ elsősorban tagintézményei, de az érdekkörébe tartozó területen bárki számára elérhető közhasznú szolgáltatásokat biztosít.
 • Szakmai rendezvényeket szervez.
 • Koordinálja az együttműködést a közkönyvtárak, a felsőoktatási intézmények, a tudományos- és szakkönyvtárak és a munkahelyi könyvtárak között.
 • Aktívan részt vesz a szakmai területet érintő jogalkotás folyamatában. Véleményezi az előkészítés időszakában a tervezett jogszabályokat.
 • Kezdeményező szerepet vállal a közigazgatási változásoknál: a kistelepülések könyvtári ellátásában, a térségi társulásokban, ellátási formák, szakmai módszerek ajánlásával.
 • Kiemelten segíti az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben is szolgáltatók hatékonyabb igénybevételét és népszerűsítését.
 • Támogatja a digitalizálási program következetes véghezvitelét.
 • Részt vesz a könyvtárak szakmapolitikai és cselekvési programjának kidolgozásában, a könyvtári stratégia ajánlásainak megfogalmazásában.
 • Évente „A Könyvtárügyért” díjjal jutalmazza azt a könyvtárost és könyvtárat, aki/amely a magyar könyvtárügyben és a Szövetség munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújt.

 

Az IKSZ rendezvényei

 •  „Összefogás a könyvtárakért, Könyvtárak összefogása a társadalomért” címmel országos könyvtári napok (1995 óta, 2006-ban megújítva
 •  „Internet Fiesta” országos rendezvénysorozat (2000 óta)
 • „Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek konferenciája” Csongrádon (2005 óta)

 

Kapcsolatok

 • A szoros szakmai alapon történő együttműködés fenntartása a kormányzati szervekkel.
 • Kiemelt koordináció a Magyar Könyvtárosok Egyesületével.
 • Együttműködés a Nemzeti Kulturális Alappal.
 • IFLA tagként nemzetközi partnerekkel kapcsolatok ápolása.