• Vatikan konyvtara

  Vatikan konyvtara

 • Bibliotheque National

  Bibliotheque National

 • Manhattan Libr

  Manhattan Libr

 • Milano, Nemzeti Konyvtar

  Milano, Nemzeti Konyvtar

 • Trinity Coll, Irorszag

  Trinity Coll, Irorszag

Könyvtárak összefogása a társadalomért

 

Kitüntetések a kultúra napján 2017

A magyar kultúra napja alkalmából 2017. január 22-én a Vígadóban tartott ünnepség alkalmával Minősített Könyvtár címmel tüntették ki:

 • a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtárát,
 • a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárat,
 • a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárat,
 • a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat,
 • a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtárat,
 • a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárat és
 • a győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárát. 

A Könyvtári Minőség Díjat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának adták át.
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség nevében gratulálunk a díjazottaknak, s kívánunk sikeres, eredményes munkát!
 

                                   Tőzsér Istvánné Géczi Andrea

                                   az IKSZ alelnöke

 

 

Microcenzus 2016

A könyvtárakban is kitölthetők a mikrocenzus online kérdőívei A Központi Statisztikai Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel a mikrocenzussal kapcsolatos lakossági tájékoztatás kiterjesztése, valamint az internetes válaszadás népszerűsítése és segítése céljából.

A Mikrocenzus 2016, vagyis a népesség-összeírás gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal 2016. szeptember 21-én együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. A megállapodások értelmében mindkét szervezet vállalja, hogy tagi hálózata segítségével felhívja a lakosság figyelmét az összeírás fontosságára és az internetes kérdőívkitöltés lehetőségére, valamint a könyvtári infrastruktúra használatának lehetővé tételével segíti a mikrocenzus kérdőíveinek online kitöltését az önkitöltés 2016. október 1. és október 9. közötti szakaszában.

 A megállapodást Dr. Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettese, Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, valamint Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke írták alá. 

http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/?lang=hu

###

Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

_____________________________________________________________________________

Állásfoglalás
Az elmúlt hetekben megindult a könyvtáros szakmában egy olyan felvetés, miszerint azok az intézmények, amelyek tagságot vállalnak könyvtáros szakmai szervezeteinkben, megsértik az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (1) bekezdését.
Az Informatika és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári tagozata 2016. június 15-ei ülésén napirendre tűzte ezt a kérdést is, tudomásul véve, hogy a gondolat elindítói, a győri és a debreceni megyei könyvtár igazgatói - a téma megvitatása helyett - június 13-án bejelentették intézményük kilépését a szervezetből.
Az ülésen a tagok – szakértők, jogászok, fenntartói vélemények kikérése alapján is – külön-külön egybehangzóan megállapították, hogy a hivatkozott jogszabály félreértelmezése történt, az IKSZ jogi személyiségű tagjai betartják a hatályos jogszabályokat, tagdíjat is jogszerűen fizetnek.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei könyvtári tagozata két taggal csökkent ugyan, mégsem mi lettünk kevesebbek, hanem azok, akik nélkülözhetőnek vélik a szakmai szövetséget.
A tagozati ülésen a tagság egyöntetűen és elkötelezetten állt ki amellett, hogy a 25 éves múlttal rendelkező szakmai szervezetet meghatározónak tartja a könyvtári rendszer törvényi megerősítésében, a kistelepülések korszerűsítésében, a könyvtárak együttműködése, az országos programok, az intézményi szakmai együvé tartozás megőrzésében, hosszú távú fenntartásában, a közös érdekek képviseletében. A jelenlévők kinyilvánították, hogy továbbra is az IKSZ tagjaként folytatják a közös munkát, mert úgy vélik, hogy az erő nem a szétforgácsolódásban, újabb és újabb kis szakmai szervezetek létrehozásában, hanem az együttes munkában rejlik.
A tagozat mindenki jogszabály értelmezési tévedését megértéssel fogadja, de a törvényesen működő szervezet nevében határozottan visszautasítja az alaptalan és kicsinyes rágalmakat, a szakmát bomlasztó szándékokat. Kizárólag a szakmai etika alapján kíván másokkal együttműködni.
A tagozat, a könyvtáros szakma sikeres, együttható jövőjében bízva, örömmel köszönti a szervezet hat új csatlakozó tagját, hittel és szakmai elköteleződéssel várva a további könyvtárakat is a szövetség soraiba.

Budapest, 2016. június 23.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári tagozata

 

Legfrissebb hírek

Elérhetőségek / Contact

INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRI SZÖVETSÉG
A Könyvtári és Informatikai Kamara Jogutódja, alapítva: 1990
ALLIANCE OF LIBRARIES AND INFORMATION INSTITUTES

Cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: (36-1) 331-1398
E-mail: iksz@oszk.hu